Używamy jedynie statystycznych oraz niezbędnych pomocniczych plików tekstowych, zwanych "cookies" ("ciasteczka"). Więcej - w naszej polityce prywatności.

                MATEMATYCZNE PRETEKSTY

 

Konkurs Matematyczne Preteksty

czyli ogólnopolska zabawa matematyczna z elementami rywalizacji     Innowacyjny.
     Jest on inny niż większość dotychczas zainicjowanych i funkcjonujących konkursów matematycznych czy olimpiad.

1.   Autorem tekstów i zadań konkursowych jest współautor najlepszego podręcznika do matematyki w Europie.

2.   Konkurs uczy dostrzegania matematyki również poza lekcjami oraz kształci nieszablonowe myślenie matematyczne, czyli to, z czym uczniowie miewają największe problemy.

3.   Nieformalny, "literacki" styl tekstów i zadań obniża lęk przed matematyką u tych, którym słowo "matematyka" do tej pory nie kojarzyło się miło.

4.   W rzeczywisty sposób wspiera uczniów ze słabszymi ocenami szkolnymi, poprzez specjalny system punktacji "wsparcie na starcie". Daje więc rzeczywiście każdemu szansę na aktywność matematyczną.

5.   Upominkiem dla każdego uczestnika jest zabawka edukacyjna, która w rzeczywistości jest pomocą dydaktyczną kształcącą inteligencję matematyczno-logiczną i wizualno-przestrzenną, u ludzi w każdym wieku.
     Każdej kategorii konkursowej dedykowany jest Radosny Sześcian innego stopnia trudności.

6.   Najmłodsi uczestnicy korzystają ze wsparcia rodziców, czyli w tzw. kategoriach rodzinnych rozwiązują zadania razem z rodzicami.


     Do naszej zabawy zapraszamy wszystkich uczniów (wraz z ich rodzicami),
zwłaszcza tych, którzy do tej pory jeszcze nie zdobywali laurów konkursów matematycznych!
     W naszej zabawie zachęcamy wszystkich uczniów, do spojrzenia na matematykę szkolną z innego punktu widzenia i przekonania się, że jest ona prosta, piękna, interesująca i radosna, a zabawa nią może sprawiać sporo frajdy i satysfakcji.

     Zadania konkursowe są: i bardzo łatwe, i średnio-trudne i bardzo trudne.
     W dotychczasowej historii naszej zabawy, nikomu nie udało się poprawnie rozwiązać wszystkich zadań żadnego z etapów. Najstarszych uczestników zapraszamy więc do złamania tej reguły.


     Bardzo wiele korzyści.
     Choć wspomniane wyżej szersze otwarcie się na matematykę jest najważniejszym efektem naszej zabawy, bo pozwala uwierzyć we własne siły, a więc daje najlepszą motywację do pokonywania trudności i totalną zmianę w podejściu do przedmiotu, to korzyści z udziału w Konkursie jest znacznie więcej.

     Najważniejsze, spośród wielu, korzyści to:
1) dodatkowe ugruntowanie umiejętności matematycznych, przed Sprawdzianami kompetencji, Egzaminem gimnazjalnym czy Maturą.
     Odbywa się to w sytuacji dużo większej, pozytywnej motywacji, po której z pewnością można oczekiwać dużo lepszych efektów, niż w przypadku robienia tego z przymusu.

     Analiza sprawozdań CKE z większości wyżej wymienionych egzaminów, z kilku ostatnich lat, pokazuje, że "najbardziej niepokojące są jednak wyniki uzyskane za rozwiązanie zadań sprawdzających umiejętność wykorzystywania wiedzy w praktyce" a uczniowie "gorzej rozwiązują zadania otwarte, wymagające twórczego, niealgorytmicznego myślenia".
     Nasze zadania na pewno łączą wiedzę z praktyką, a do ich rozwiązywania potrzeba twórczego, niealgorytmicznego, logicznego myślenia. Wyprowadzają one uczniów w pole ... matematyki!

2) odkrycie, ukrytych dotychczas, talentów matematycznych.
     Z wielu rozmów z nauczycielami, odbytych podczas kilkuset naszych warsztatów, przeprowadzonych w różnych miejscach Polski, wynika, że dostarczając uczniom różnych bodźców pozalekcyjnych, możemy odkryć u nich umiejętności matematyczne, których nie spodziewalibyśmy się, sądząc po ich dotychczasowych ocenach szkolnych.
     Dajmy im więc szansę w innej sytuacji, niż lekcje szkolne - niech odkryją przed nami swoje matematyczne talenty!

3) wzrost efektów kształcenia ogólnego jest jedną z najbardziej oczywistych korzyści.
     Uczniowie chcący(!) pobawić się w naszej zabawie, z pewnością poprawią swoją zażyłość z Królową Nauk, a co za tym idzie, osiągną lepsze efekty także z pozostałych przedmiotów. Jak wiadomo, większość osób zaprzyjaźnionych z logicznym myśleniem zazwyczaj nie ma problemów z większością przedmiotów w szkole.

4) ciekawy materiał informacyjny dla nauczycieli, jeżeli w naszej zabawie wezmą udział wszyscy uczniowie szkoły/przedszkola.
     Po I etapie Konkursu, koordynator otrzymuje wyniki wszystkich uczestników ze swojej placówki. To dodatkowy materiał diagnostyczny, na który nie trzeba przeznaczać żadnego dodatkowego czasu i żadnej dodatkowej pracy, ani za który nie trzeba dodatkowo płacić.

5) dodatkowe wzmocnienie więzi między rodzicami i dziećmi.
     Pierwszy etap Konkursu jest w dużej części etapem "rodzinnym", ponieważ to rodzice m.in. zgłaszają do udziału w Konkursie swoje niedorosłe dzieci, a najmłodszym uczestnikom czytają teksty konkursowe i treści zadań.
     Jak wiadomo, najcenniejsza dla dzieci jest miłość rodziców, której jednym z przejawów jest poświęcany dzieciom czas.

6) każdy uczestnik otrzyma upominek, co najmniej w postaci Radosnego Sześcianu czyli niezwykłej zabawki i pomocy dydaktycznej, która - poprzez świetną zabawę - kształci logikę przestrzenną i inne umiejętności ogólnoedukacyjne, u ludzi w każdym wieku.
     Układające je systematycznie osoby (nie jest to łamigłówka tylko do jednokrotnego ułożenia), po kilku miesiącach potrafią doskonale koncentrować uwagę, a dotychczas kiepscy z geometrii uczniowie, zaczynają widzieć przestrzennie (potwierdzone badaniami naukowymi i doświadczeniami nauczycieli).


     Każdej kategorii konkursowej dedykowany jest Radosny Sześcian innego stopnia trudności, spośród kategorii łamigłówek - Happy Cube, Profi Cube i Marble Cube:


SP6       SP7       GIM2       GIM3       PG1       PG2


PG3           


Zapraszamy szkoły i przedszkola do zgłaszania udziału w Konkursie!

     Choć rodzice niepełnoletnich uczestników lub dorośli uczestnicy samodzielnie zgłaszają udział w Konkursie przez Internet, to wcześniej muszą oni otrzymać aktualny [identyfikator placówki] od koordynatora Konkursu w swojej szkole/przedszkolu.

    Maksymalnie uprościliśmy pracę koordynatora Konkursu. Start do I etapu to tylko kilka minut przy komputerze oraz przekazanie rodzicom i uczestnikom 2 informacji.
    Docenamy całą pracę koordynatora i nagradzamy ją upominkami (szczegóły w Regulaminie konkursu).

     System obsługujący Konkurs został tak pomyślany, aby koordynator miał jak najmniej pracy. Nie musi on przyjmować "ręcznie" zgłoszeń uczestników, a potem porządkować je i nie musi zgłaszać później całych ich list organizatorowi. System zbiera i porządkuje dane za koordynatora oraz tworzy listy uczestników.
     Oprócz upominków dla wszystkich uczestników i nagród dla najlepszych z nich, mamy także nagrody dla koordynatorów oraz ich szkół/przedszkoli (szczegóły w Regulaminie konkursu).

     Pierwsze kroki koordynatora Konkursu:
     1) wypełnić i wysłać elektroniczny formularz zgłoszenia placówki, aby uzyskać [identyfikator placówki] - aktualny dla bieżącej edycji Konkursu. Identyfikatory placówek i identyfikatory uczestników z poprzednich edycji są nieważne w bieżącej edycji Konkursu.
     2) po otrzymaniu od nas aktualnego [identyfikatora placówki], trzeba przekazać go rodzicom niedorosłych uczniów i uczniom dorosłym, aby mogli samodzielnie dokonywać indywidualnych zgłoszeń uczestników.

     Można zgłaszać udział w bieżącej edycji Konkursu od momentu uruchomienia formularzy zgłoszeniowych, nie czekając na aktualne zadania tej edycji Konkursu. Dokładny harmonogram i inne informacje znajdują się w Regulaminie konkursu.
Jeżeli interesuje Cię projekt Matematyczne Preteksty to zamów newslettery.


Zamawianie newsletterów


Dobre słowo

O konkursie - komentarz autora

Korzyści z udziału

Zadania I etapu konkursu edycji 2017/2018

Regulamin i harmonogram konkursu NOWY!

Zgłoszenie do konkursu szkoły/przedszkola

Zgłoszenie uczestnika do konkursu

Przesyłanie odpowiedzi do zadań I etapu konkursu

Zwycięzcy konkursu

Zasięg konkursu


Dla firm i instytucji

Warsztaty dla nauczycieli

Inne matematyczne preteksty

Wykład podczas XXIII Szkoły Dydaktyki Matematyki


Książki:
"Matematyczne Preteksty. 50 zadań. Arkusze dla ucznia" NEW!


"Matematyczne Preteksty. 50 zadań"Radosne Sześciany:W ramach XXIII Szkoły Dydaktyki Matematyki odbył się 04-09-2009, na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu, wykład i warsztaty dla nauczycieli.
wykład podczas XXIII SDM

 

Konkurs Matematyczne Preteksty
ul. Wrocławska 45, 58 - 309 Wałbrzych
tel. 74 843 43 09, 74 664 89 10, 513 131 163,
e-mail: konkurs@MatPret.pl
www: MatPret.pl
     Dane osobowe zawarte w korespondencji zbierane są i przetwarzane przez nas, wyłącznie w celu wzajemnej komunikacji w sprawach, których owa korespondencja dotyczy.
     Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji określonych prawem.
     Masz prawo do dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz usunięcia.
     Podanie danych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwi komunikację.
     Dane są przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności.
     Dane osobowe są archiwizowane przez okres 5 lat, licząc od 1 stycznia następnego roku, w stosunku do roku, w którym nastąpił kontakt.

Wszelkie prawa zastrzeżone! Copyright © MATEJUK Książki i Pomoce Dydaktyczne.