Używamy jedynie statystycznych oraz niezbędnych pomocniczych plików tekstowych, zwanych "cookies" ("ciasteczka"). Więcej - w naszej polityce prywatności.

                MATEMATYCZNE PRETEKSTY

 

Konkurs Matematyczne Preteksty

czyli ogólnopolska zabawa matematyczna z elementami rywalizacji     Innowacyjny.
     Jest on inny niż większość dotychczas zainicjowanych i funkcjonujących konkursów matematycznych czy olimpiad, zarówno pod względem stylu i formy, jak i organizacji.

     Jest on również dość skuteczny, np. w przygotowaniu do Egzaminu ósmoklasisty.


1.   Wszyscy uczestnicy (przedszkolacy, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) rozwiązują ten sam zestaw zadań. Mają na to kilkadziesiąt dni.

     Starają się rozwiązać jak najwięcej zadań, a klasyfikacja odbywa się w ramach 13 kategorii wiekowych.

     Odpowiedzi do I etapu można przesyłać z dowolnego miejsca na świecie, przez Internet.

     Najmłodsi uczestnicy mogą korzystać ze wsparcia rodziców (zobacz w Galerii zdjęć).


2.   Historyjka rozpoczynająca zabawę oraz nieformalny, "literacki" styl tekstów zadań, dotyczące sytuacji bliskich uczestnikom, obniżają lęk przed matematyką u tych, którym do tej pory nie kojarzyła się ona miło.
     Dodatkowo, specjalny system punktacji "wsparcie na starcie" w rzeczywisty sposób wspiera uczestników ze słabszymi ocenami szkolnymi.
     Konkurs daje więc szansę na polubienie matematyki i na aktywność matematyczną naprawdę każdemu - nie tylko tym, którzy już osiągają laury.


3.   Dodatkową zachętą do naszej zabawy jest upominek dla każdego uczestnika, oprócz nagród dla zwycięzców.

     Radosny Sześcian to zabawka edukacyjna, która jest pomocą dydaktyczną, kształcącą inteligencję matematyczno-logiczną i wizualno-przestrzenną, u ludzi w każdym wieku.
     Kwota wpisowego do konkursu jest niższa, niż cena detaliczna tej łamigłówki.


4.   Konkurs uczy dostrzegania matematyki również poza lekcjami oraz kształci nieszablonowe myślenie matematyczne, czyli to, z czym spora grupa uczniów ma największe problemy.

     Często w jednym zadaniu trzeba wykorzystać wiedzę i umiejętności z wielu działów matematyki.
     Kształcone w ten sposób umiejętności łączenia wielu faktów są bezcenne podczas sprawdzianów, a szczególnie podczas tych najważniejszych - Egzaminu ósmoklasisty, Egzaminu gimnazjalnego i Matury.
     Takie umiejętności przydają się też w życiu pozaszkolnym.

     Zadania konkursowe są: i bardzo łatwe, i średnio-trudne i bardzo trudne.
     Choć na ich rozwiązywanie uczestnicy mają często kilkadziesiąt dni, to w dotychczasowej historii naszej zabawy, nikomu nie udało się poprawnie rozwiązać wszystkich zadań żadnego z etapów.
     Najstarszych uczestników zapraszamy więc do złamania tej reguły.


5.   Autorem tekstów i zadań konkursowych jest współautor podręczników szkolnych, w tym najlepszego podręcznika do matematyki w Europie.

     Jest on również członkiem Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki i Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Matematycznej.

     Jego pasją jest kształcenie matematycznych umiejętności.


     Do naszej zabawy zapraszamy wszystkich uczniów (wraz z ich rodzicami),
zwłaszcza tych, którzy do tej pory jeszcze nie zdobywali laurów konkursów matematycznych!
     W naszej zabawie zachęcamy wszystkich uczniów, do spojrzenia na matematykę szkolną z innego punktu widzenia i przekonania się, że jest ona prosta, piękna, interesująca i radosna, a zabawa nią może sprawiać sporo frajdy i satysfakcji.


     Bardzo wiele korzyści.
     Choć wspomniane wyżej szersze otwarcie się na matematykę jest najważniejszym efektem naszej zabawy, bo pozwala uwierzyć we własne siły, a więc daje najlepszą motywację do pokonywania trudności i totalną zmianę w podejściu do przedmiotu, to korzyści z udziału w Konkursie jest znacznie więcej.

     Najważniejsze, spośród wielu, korzyści to:
1) dodatkowe ugruntowanie umiejętności matematycznych, przed Sprawdzianami kompetencji, Egzaminem gimnazjalnym czy Maturą.
     Odbywa się to w sytuacji dużo większej, pozytywnej motywacji, po której z pewnością można oczekiwać dużo lepszych efektów, niż w przypadku robienia tego z przymusu.

     Analiza sprawozdań CKE z większości wyżej wymienionych egzaminów, z kilku ostatnich lat, pokazuje, że "najbardziej niepokojące są jednak wyniki uzyskane za rozwiązanie zadań sprawdzających umiejętność wykorzystywania wiedzy w praktyce" a uczniowie "gorzej rozwiązują zadania otwarte, wymagające twórczego, niealgorytmicznego myślenia".
     Nasze zadania na pewno łączą wiedzę z praktyką, a do ich rozwiązywania potrzeba twórczego, niealgorytmicznego, logicznego myślenia. Wyprowadzają one uczniów w pole ... matematyki!

2) odkrycie, ukrytych dotychczas, talentów matematycznych.
     Z wielu rozmów z nauczycielami, odbytych podczas kilkuset naszych warsztatów, przeprowadzonych w różnych miejscach Polski, wynika, że dostarczając uczniom różnych bodźców pozalekcyjnych, możemy odkryć u nich umiejętności matematyczne, których nie spodziewalibyśmy się, sądząc po ich dotychczasowych ocenach szkolnych.
     Dajmy im więc szansę w innej sytuacji, niż lekcje szkolne - niech odkryją przed nami swoje matematyczne talenty!

3) wzrost efektów kształcenia ogólnego jest jedną z najbardziej oczywistych korzyści.
     Uczniowie chcący(!) pobawić się w naszej zabawie, z pewnością poprawią swoją zażyłość z Królową Nauk, a co za tym idzie, osiągną lepsze efekty także z pozostałych przedmiotów. Jak wiadomo, większość osób zaprzyjaźnionych z logicznym myśleniem zazwyczaj nie ma problemów z większością przedmiotów w szkole.

4) ciekawy materiał informacyjny dla nauczycieli, jeżeli w naszej zabawie wezmą udział wszyscy uczniowie szkoły/przedszkola.
     Po I etapie Konkursu, koordynator otrzymuje wyniki wszystkich uczestników ze swojej placówki. To dodatkowy materiał diagnostyczny, na który nie trzeba przeznaczać żadnego dodatkowego czasu i żadnej dodatkowej pracy, ani za który nie trzeba dodatkowo płacić.

5) dodatkowe wzmocnienie więzi między rodzicami i dziećmi.
     Pierwszy etap Konkursu jest w dużej części etapem "rodzinnym", ponieważ to rodzice m.in. zgłaszają do udziału w Konkursie swoje niedorosłe dzieci, a najmłodszym uczestnikom czytają teksty konkursowe i treści zadań.
     Jak wiadomo, najcenniejsza dla dzieci jest miłość rodziców, której jednym z przejawów jest poświęcany dzieciom czas.

6) każdy uczestnik otrzyma upominek, co najmniej w postaci Radosnego Sześcianu czyli niezwykłej zabawki i pomocy dydaktycznej, która - poprzez świetną zabawę - kształci logikę przestrzenną i inne umiejętności ogólnoedukacyjne, u ludzi w każdym wieku.
     Układające je systematycznie osoby (nie jest to łamigłówka tylko do jednokrotnego ułożenia), po kilku miesiącach potrafią doskonale koncentrować uwagę, a dotychczas kiepscy z geometrii uczniowie, zaczynają widzieć przestrzennie (potwierdzone badaniami naukowymi i doświadczeniami nauczycieli).
 


     Choć rodzice niepełnoletnich uczestników lub dorośli uczestnicy samodzielnie zgłaszają udział w Konkursie przez Internet, to wcześniej muszą oni otrzymać aktualny [identyfikator placówki] od koordynatora Konkursu w swojej szkole/przedszkolu.

     Maksymalnie uprościliśmy pracę koordynatora Konkursu.
     Start do I etapu to tylko kilka minut przy komputerze oraz przekazanie rodzicom i uczestnikom 2 informacji.
    Docenamy całą pracę koordynatora i nagradzamy ją upominkami (szczegóły w 
Regulaminie konkursu).

     System obsługujący Konkurs został tak pomyślany, aby koordynator miał jak najmniej pracy. Nie musi on przyjmować "ręcznie" zgłoszeń uczestników, a potem porządkować je i nie musi zgłaszać później całych ich list organizatorowi. System zbiera i porządkuje dane za koordynatora oraz tworzy listy uczestników.

     Koordynator nie musi również (jeżeli nie chce, albo nie może) zbierać pieniędzy od uczestników. Opłat wpisowego mogą oni dokonywać samodzielnie, przelewem na konto bankowe.

     Oprócz upominków dla wszystkich uczestników i nagród dla najlepszych z nich, mamy także nagrody dla koordynatorów oraz ich szkół/przedszkoli (szczegóły w Regulaminie konkursu).


Pierwsze kroki koordynatora Konkursu:

     1) wypełnić i wysłać elektroniczny formularz zgłoszenia placówki, aby uzyskać [identyfikator placówki] - aktualny dla bieżącej edycji Konkursu.
     Identyfikatory placówek i identyfikatory uczestników z poprzednich edycji są nieważne w bieżącej edycji Konkursu.
     2) po otrzymaniu od nas aktualnego [identyfikatora placówki], trzeba przekazać go rodzicom niedorosłych uczniów i uczniom dorosłym, aby mogli samodzielnie dokonywać indywidualnych zgłoszeń uczestników.

     Można zgłaszać udział w bieżącej edycji Konkursu od momentu uruchomienia formularzy zgłoszeniowych, nie czekając na aktualne zadania tej edycji Konkursu. Dokładny harmonogram i inne informacje znajdują się w Regulaminie konkursu.
Jeżeli interesuje Cię projekt Matematyczne Preteksty to zamów newslettery.


Zamawianie newsletterów


Galeria zdjęć

Dobre słowo

O konkursie - komentarz autora

Korzyści z udziału

Zadania I etapu VI edycji konkursu (2018/2019)

Regulamin i harmonogram VI edycji konkursu (2018/2019)

Zgłoszenie do konkursu szkoły/przedszkola

Zgłoszenie uczestnika do konkursu

Przesyłanie odpowiedzi do zadań I etapu konkursu

Zwycięzcy konkursu

Zasięg konkursu i prezenty firm wspierających


Dla firm i instytucji


Książki:

"Twoje Matematyczne Preteksty świetnie nadają się do przygotowywania uczniów do Egzaminu ósmoklasisty."

"Matematyczne Preteksty. 50 zadań""Matematyczne Preteksty. 50 zadań. Arkusze dla ucznia" NEW!
Radosne Sześciany:W ramach XXIII Szkoły Dydaktyki Matematyki odbył się 04-09-2009, na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu, wykład i warsztaty dla nauczycieli.
wykład podczas XXIII SDM

 

Konkurs Matematyczne Preteksty
ul. Wrocławska 45, 58 - 309 Wałbrzych
tel. 74 843 43 09, 74 664 89 10, 513 131 163,
e-mail: konkurs@MatPret.pl
www: MatPret.pl
     Dane osobowe zawarte w korespondencji zbierane są i przetwarzane przez nas, wyłącznie w celu wzajemnej komunikacji w sprawach, których owa korespondencja dotyczy.
     Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji określonych prawem.
     Masz prawo do dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz usunięcia.
     Podanie danych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwi komunikację.
     Dane są przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności.
     Dane osobowe są archiwizowane przez okres 5 lat, licząc od 1 stycznia następnego roku, w stosunku do roku, w którym nastąpił kontakt.

Wszelkie prawa zastrzeżone! Copyright © MATEJUK Książki i Pomoce Dydaktyczne.