Bezpłatne materiały dla nauczycieli
i uczniów


Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy nauczyciele!
Drodzy rodzice i uczniowie!


Matematyczna część Egzaminu ósmoklasisty zawiera sporo zadań „z fabułą”, tzw. „z życia wziętych”, oraz zadania, w których należy twórczo, nieszablonowo rozwiązać jakiś problem.
Ostatnio takie podejście widać również w nowej formule Matury z matematyki, choć oczywiście na innym poziomie, niż w szkole podstawowej.


Wykorzystywaniem rzeczywistości do wyprowadzania uczniów w pole … matematyki, czyli właśnie zadaniami „z fabułą” lub opartych na sytuacjach „z życia wziętych” i wymuszających twórcze rozwiązywanie problemów matematycznych, zajmuję się od 1989 roku.
Wszystkie działania z tym związane ująłem w projekcie edukacyjnym Matematyczne Preteksty.


Piotrek i Marysia z Konkursu Matematyczne Preteksty
W jego ramach, w 2013 roku uruchomiłem ogólnopolski Konkurs Matematyczne Preteksty.
Zadania tego konkursu przeznaczone są dla uczniów w każdym wieku, ale szczególnie przydają się one do kształcenia umiejętności matematycznych, wymaganych później na matematycznej części Egzaminu ósmoklasisty i na Maturze z matematyki.
Jakiś czas temu opublikowałem serię e-book’ów treningowych, zawierających zadania kolejnych edycji Konkursu Matematyczne Preteksty.
Jeden z nich jest ogólnie dostępny i można go pobierać za darmo.
Zapraszam więc do korzystania.


W 2021 roku uruchomiłem również bezpłatne, ogólnopolskie kursy: „Przygotowanie diagnozujące do matematycznej części Egzaminu ósmoklasisty, z oceną szans rekrutacyjnych” i „Przygotowanie diagnozujące do Matury z matematyki, z oceną szans rekrutacyjnych”.
Oprócz tego, że zwrotne informacje o umiejętnościach matematycznych wysyłam rodzicom albo uczestnikom tych kursów, również nauczyciele mogą otrzymywać podobne, grupowe informacje statystyczne o wynikach swoich uczniów, biorących udział w tych kursach.
Wierzę, że takie przygotowania diagnozujące pomogą nauczycielom matematyki w pracy, a ich uczniów wesprą na drodze do dobrych wyników egzaminacyjnych.
Zapraszam więc uczniów na te kursy.


Marek Matejuk
Pozdrawiam serdecznie i życzę sukcesów,
zapraszam także do Konkursu Matematyczne Preteksty
Marek Matejuk


Matematyczne Preteksty
MatPret.pl


E-book’i treningowe z zadaniami 1 etapu różnych edycji Konkursu Matematyczne Preteksty

Przygotowania diagnozujące dla uczniów klas 8 i 7 szkół podstawowych

Przygotowania diagnozujące dla uczniów klas maturalnych i bezpośrednio przedmaturalnych