Warsztaty dla nauczycieli

„Matematyczne preteksty
czyli jak wyprowadzać uczniów w pole … matematyki”


Realizowane są w miarę możliwości czasowych.

Przykłady opinii o warsztatach, na podstawie kilku fragmentów anonimowych ankiet, wypełnionych przez uczestników po warsztatach.