Używamy jedynie statystycznych oraz niezbędnych pomocniczych plików tekstowych, zwanych "cookies" ("ciasteczka"). Więcej - w naszej polityce prywatności.

                MATEMATYCZNE PRETEKSTYAUTORSKI PROJEKT EDUKACYJNY
"MATEMATYCZNE PRETEKSTY"


     Egzamin ósmoklasisty 2019.
     Kształcenie umiejętności rozwiązywania nieszablonowych zadań dotyczących otaczającego nas świata, czyli zadań ogólnopolskiego Konkursu Matematyczne Preteksty, było najważniejszą częścią kursów Akademii Umiejętności Matematycznych, przygotowujących do matematycznej części Egzaminu ósmoklasisty.

     Średnia liczba punktów wszystkich osób, które - oprócz dobrego przygotowania w szkole - uczestniczyły w kursach Akademii, to 80,(2)%.
     (wg Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, średnia liczba punktów uzyskanych w kwietniu 2019 r., w matematycznej części Egzaminu ósmoklasisty, przez wszystkich zdających w Polsce, to 45%.)

     Wszyscy uczestnicy tych kursów uplasowali się na najwyższym, dziewiątym poziomie w skali staninowej wyników ogólnopolskich.


"... mało ważna staje się sprawność w odtwarzaniu, nawet bardzo abstrakcyjnych, rutyn matematycznych. Dużo ważniejsza staję się natomiast umiejętność rozpoznawania możliwości zastosowania narzędzi matematycznych w sytuacjach pozornie mało z matematyką związanych."
PISA. Wyniki badania 2006 w Polsce, MEN


     Głównym celem projektu jest skuteczne rozwijanie inteligencji matematyczno-logicznej oraz wizualno-przestrzennej, na każdym etapie rozwoju człowieka, od przedszkolaków, poprzez uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, po osoby, które zakończyły już edukację szkolną.
     Pokazujemy między innymi, jak wykorzystać zjawiska otaczającego nas świata, jako preteksty do uprawiania matematyki, a tym samym uczymy, jak radzić sobie przy podejmowaniu właściwych decyzji w sytuacjach, które ten świat przed nami stawia. Pokazujemy niestandardowe, twórcze wykorzystywanie myślenia matematycznego, nie ograniczone do rutynowego odtwarzania wyuczonych algorytmów.

     Niejako "przy okazji" tak ukierunkowanych działań, osiągany jest także niezwykle ważny cel dodatkowy, jakim jest bardzo wyraziste kształtowanie najlepszych cech psychofizycznych i intelektualnych dzieci i młodzieży. Dzięki takim cechom, mogą one osiągać sukcesy nie tylko w sferze edukacji szkolnej, ale także poza nią, co jest szczególnie ważne we współczesnym świecie.

     Znamiennym potwierdzeniem szerokiej potrzeby kształcenia wyżej wymienionych umiejętności, było stworzenie przez Unię Europejską w 2000 roku planu rozwoju, zwanego Strategią Lizbońską, którego jednym z aspektów jest m. in. wzrost zainteresowania matematyką.

 
     Autorem projektu jest Marek Matejuk:
- nauczyciel matematyki od 1990 roku (m. in. I LO w Wałbrzychu, III LO we Wrocławiu, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów, Zespół Szkół Muzycznych w Wałbrzychu), obecnie w Akademii Umiejętności Matematycznych i w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Wrocławskiej;
- członek Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki od 1992 roku;
- współautor serii podręczników "MATEMATYKA 2001" od 1994 roku (WSiP Warszawa), w tym podręcznika do klasy 2 gimnazjum, który podczas Międzynarodowych Targów Książek we Frankfurcie nad Menem w 2006 roku zdobył Srebrny Medal Targów i tytuł "Najlepszego podręcznika do matematyki w Europie";
- autor książki "Matematyczne Preteksty. 50 zadań.";
- uczestnik Międzynarodowych Mistrzostw w Grach Matematycznych i Logicznych oraz Maratonów Matematycznych Dolnośląskich Festiwali Nauki;
- właściciel firmy MATEJUK Książki i Pomoce Dydaktyczne.

 
     Podstawowym sposobem realizacji projektu jest prowadzenie warsztatów dla nauczycieli i zajęć dla uczniów, najczęściej w formie sesji dedykowanych poziomom edukacyjnym: a) wychowanu przedszkolnemu, b) edukacji wczesnoszkolnej, c) klasom 4-7 szkół podstawowych oraz d) gimnazjom i e) szkołom ponadgimnazjalnym.
     Głównie są to warsztaty własne, organizowane najczęściej na poziomie województw albo warsztaty odbywające się w ramach bliskich tematycznie konferencji lub innych spotkań nauczycieli.
     W miarę możliwości, mogą być realizowane także warsztaty dla gmin lub powiatów.

     Projekt jest przedsięwzięciem samofinansującym się.

Jeżeli interesuje Cię projekt Matematyczne Preteksty to zamów newslettery.

Nieruchomość wiejska na sprzedaż (2,59 ha)


Zamawianie newsletterów


OGÓLNOPOLSKI KONKURS MATEMATYCZNE PRETEKSTY

Dla firm i instytucji


Książki:

"Twoje Matematyczne Preteksty świetnie nadają się do przygotowywania uczniów do Egzaminu ósmoklasisty."

"Matematyczne Preteksty. 50 zadań""Matematyczne Preteksty. 50 zadań. Arkusze dla ucznia" NEW!
Radosne Sześciany:W ramach XXIII Szkoły Dydaktyki Matematyki odbył się 04-09-2009, na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu, wykład i warsztaty dla nauczycieli.
wykład podczas XXIII SDM

MATEJUK Książki i Pomoce Dydaktyczne
ul. Wrocławska 45, 58 - 309 Wałbrzych
tel. 74 843 43 09, 74 664 89 10, 513 131 163,
e-mail: list@matejuk.pl
www: matejuk.pl
     Dane osobowe zawarte w korespondencji zbierane są i przetwarzane przez nas, wyłącznie w celu wzajemnej komunikacji w sprawach, których owa korespondencja dotyczy.
     Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji określonych prawem.
     Masz prawo do dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz usunięcia.
     Podanie danych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwi komunikację.
     Dane są przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności.
     Dane osobowe są archiwizowane przez okres 5 lat, licząc od 1 stycznia następnego roku, w stosunku do roku, w którym nastąpił kontakt.

Wszelkie prawa zastrzeżone! Copyright © MATEJUK Książki i Pomoce Dydaktyczne.