Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej zabawie matematycznej z elementami rywalizacji, dla uczniów szkół średnich, dla uczniów szkół podstawowych i dla przedszkolaków, której skutkami dla uczestników i ich placówek są m.in. ważne sukcesy edukacyjne.
Uczestnicy mogą startować w ramach swoich placówek lub indywidualnie.
Ich zgłoszenia i czynności związane z przystąpieniem są dokonywane zdalnie, z dowolnego miejsca na świecie.
Również zdalnie uczestniczą w I etapie konkursu.
Najwięcej czasu na rozwiązywanie zadań mają najwcześniej zgłoszeni uczestnicy.


Trening przed Konkursem

dla uczniów klas 8. i dla uczniów klas 7. oraz dla uczniów klas maturalnych i dla uczniów klas przedmaturalnych, w ramach bezpłatnych przygotowań diagnozujących do matematycznej części Egzaminu ósmoklasisty oraz do Matury z matematyki, prowadzonych przez Akademię Umiejętności Matematycznych.


Zadania konkursu na Egzaminie ósmoklasisty

Fragment zadania nr 39 z I edycji Konkursu Matematyczne Preteksty w roku szkolnym 2013/2014:

Fragment zadania nr 39 z I edycji Konkursu Matematyczne Preteksty w roku szkolnym 2013/2014

Fragment zadania nr 12 z arkusza Egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku (cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2020/matematyka/OMAP-100-2004.pdf):

Fragment zadania nr 12 z arkusza Egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku


Poza sprawianiem czystej radości matematycznej, zadania Konkursu Matematyczne Preteksty są ważną częścią kursów Akademii Umiejętności Matematycznych, przygotowujących do Egzaminu ósmoklasisty.


CZASomierz zwycięzcy kategorii Konkursu Matematyczne Preteksty 2020
VII. edycji Konkursu Matematyczne Preteksty.
Otrzymali je zwycięzcy każdej kategorii, jako nagrody-niespodzianki. Tematem przewodnim VII. edycji konkursu był „CZAS”.

Zegarek jest zapakowany w ręcznie składane pudełko, wykonane w technice quasi origami. Zawiera ono, oprócz CZASomierza zwycięzcy, … kilka prostych pytań dotyczących geometrii tego pudełka – jak na Matematyczne Preteksty przystało.
Zanim dotrze się do pytań prostych, można pobawić się … trudniejszymi – przy rozpakowywaniu tej nagrody.


kształcące umiejętności matematyczne i przygotowujące do Konkursu Matematyczne Preteksty i do innych konkursów oraz do matematycznej części Egzaminu ósmoklasisty i do Matury z matematyki.


Wyprzedzanie epoki i plagiat

O tym, o ile lat Matematyczne Preteksty wyprzedziły bieżące trendy w edukacji matematycznej oraz jak mogą być one naśladowane – w ciekawostkach o książce „Matematyczne Preteksty. 50 zadań”.80,(2)% punktów na Egzaminie ósmoklasisty

Kształcenie umiejętności rozwiązywania nieszablonowych zadań dotyczących otaczającego nas świata, czyli zadań ogólnopolskiego Konkursu Matematyczne Preteksty, było najważniejszą częścią kursów Akademii Umiejętności Matematycznych, przygotowujących do matematycznej części Egzaminu ósmoklasisty.

Choć kursy trwały krótko (około 20 spotkań), uczestnicy pochodzili z różnych miejsc i z różnych szkół oraz byli różnie uczeni, to średnia liczba punktów wszystkich osób, które – oprócz dobrego przygotowania w szkole – uczestniczyły w kursach Akademii, to 80,(2)% (wg Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, średnia liczba punktów uzyskanych w kwietniu 2019 r., w matematycznej części Egzaminu ósmoklasisty, przez wszystkich zdających w Polsce, to 45%).

Kurs prowadził autor Konkursu Matematyczne Preteksty.