Piotr i Marysia z I edycji konkursu Plakat Konkursu Matematyczne Pretekstyczyli ogólnopolskiej zabawy matematycznej z elementami rywalizacji, dla uczniów szkół średnich, podstawowych i dla przedszkolaków, pod kierunkiem współautora najlepszego podręcznika do matematyki w Europie, której skutkami dla uczestników i ich placówek są ważne sukcesy edukacyjne.
Uczestnicy mogą startować w ramach swoich placówek lub indywidualnie.
Zapraszamy do udziału w konkursie w roku szkolnym 2019/2020.


Wyprzedzanie epoki i plagiat

O tym, o ile lat Matematyczne Preteksty wyprzedziły bieżące trendy w edukacji matematycznej oraz jak mogą być one naśladowane – w ciekawostkach o książce „Matematyczne Preteksty. 50 zadań”.80,(2)% punktów na Egzaminie ósmoklasisty

Kształcenie umiejętności rozwiązywania nieszablonowych zadań dotyczących otaczającego nas świata, czyli zadań ogólnopolskiego Konkursu Matematyczne Preteksty, było najważniejszą częścią kursów Akademii Umiejętności Matematycznych, przygotowujących do matematycznej części Egzaminu ósmoklasisty.

Choć kursy trwały krótko (około 20 spotkań), uczestnicy pochodzili z różnych miejsc i z różnych szkół oraz byli różnie uczeni, to średnia liczba punktów wszystkich osób, które – oprócz dobrego przygotowania w szkole – uczestniczyły w kursach Akademii, to 80,(2)% (wg Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, średnia liczba punktów uzyskanych w kwietniu 2019 r., w matematycznej części Egzaminu ósmoklasisty, przez wszystkich zdających w Polsce, to 45%).