kształcą umiejętności matematyczne u uczniów szkół ponadpodstawowych i podstawowych,
u najstarszych przedszkolaków i ich rodziców oraz u wszystkich innych osób.


Skuteczne metody

Matematycznych PretekstówAkademii – pracy z uczniami z zaległościami i bez zaległości – dają efekty np.:
1,68 razy więcej, niż średnia krajowa na Maturze podstawowej,
czyli 97,29% przy średniej ogólnopolskiej 58%
oraz 2,06 razy więcej, niż średnia ogólnopolska na Maturze rozszerzonej,
czyli 80,24% przy średniej krajowej 39%
to średnie wyniki jednej z klas 30 uczniów, realizujących standardowy materiał, ale kształconych metodą Akademii i metodą pytań i zadań Matematycznych Pretekstów (zobacz też kursy maturalne Akademii).
1,78 razy więcej, niż średnia ogólnopolska na Egzaminie ósmoklasisty,
czyli 80,(2)% przy średniej krajowej 45%
to średni wynik kilkunastu – nieznanych wcześniej – uczestników, z różnych szkół i z różnymi zaległościami, po około 20 spotkaniach kursu Akademii, dodatkowo wspierającego dobrą pracę ich nauczycieli.
„Generalnie zajęcia z Panem są wciąż dla Piotrka niezwykle ciekawe, bardzo wartościowe i co najważniejsze, matematyka w Pana wydaniu jest fascynująca i dająca dużą satysfakcję!
Często dzielił się z nami po zajęciach nowo odkrytą wiedzą z matematyki!”
– część e-maila od pana Jacka, taty wieloletniego uczestnika Pretekstowego Kółka Matematycznego dla szkół podstawowych (zobacz też Pretekstowe Kółka Matematyczne dla szkół średnich).
2,63 razy większy wynik, czyli 42% na poprawie Matury w sierpniu, po 10 spotkaniach z nieznanym wcześniej Krystianem, po jego porażce (16%) w maju tego samego roku (Wakacyjna matematyka).

Zobacz więcej referencji i efektów skuteczności wspomnianych wyżej metod
Pobierz ulotkę Matematycznych Pretekstów i prześlij przyjaciołom oraz znajomym
Pobierz ulotkę Akademii Umiejętności Matematycznych i prześlij przyjaciołom oraz znajomym
W dużym skrócie:
– kształci umiejętności matematyczne u osób w różnym wieku – u uczniów szkół średnich, u uczniów szkół podstawowych i u najstarszych przedszkolaków oraz u ich rodziców, dzięki ciekawym zadaniom (o autorze),
– jest szczególnie ważna dla przygotowujących się do Egzaminu ósmoklasisty oraz do Matury, bo jest pełna matematyki opartej na naturalnych sytuacjach wziętych z życia oraz m. in. tzw. „wiązek zadań” (np. KMP1819),
– daje (najwcześniej zgłoszonym) uczestnikom szansę pracy przez kilkadziesiąt dni, dzięki czemu efekt kształceniowy jest nieporównanie większy, niż w przypadku podobnej pracy, ale krótkotrwałej,
– choć jest stosunkowo trudna, to wspiera uczniów ze słabszymi ocenami – specjalnymi punktami startowymi,
– wspiera też wartości rodzinne, zarówno najczęstszymi motywami tekstów i zadań (początek edycji XI), jak i wspólną pracą z rodzicami, uczestników pierwszych czterech kategorii konkursowych (p. 1.4. regulaminu),
– nie obciąża koordynatora konkursu w placówce (szkole/przedszkolu/innej), żadną formalną „papierkologią”, ani sprawami organizacyjnymi (p. 1.1.d) i następne regulaminu), czy finansowymi (p. 6.2. regulaminu),
– umożliwia także uczestnictwo indywidualne, czyli nieprzypisane do żadnej placówki (p. 1.1.a) regulaminu).

Dostęp do zadań I etapu XI edycji konkursu jest przekazywany od 18.11.2023 r., wcześniej prawidłowo zgłoszonym i zweryfikowanym uczestnikom, za których została dokonana prawidłowa płatność.
Ostatni uczestnicy mogą się zgłaszać do 5 stycznia 2024 r., ale mają wówczas najmniej czasu na zadania.


Umiejętności matematyczne przydają się nie tylko w szkole, ale też w życiu prywatnym i zawodowym:
czytanie ze zrozumieniem, analiza faktów, dostrzeganie detali, związków i analogii, wyciąganie wniosków itp.
Pozwalają unikać błędów i dokonywać dobrych wyborów. Są bezcenne w karierze zawodowej i w biznesie.
Bezpłatny trening przed konkursem

dla uczniów klas 8. i dla uczniów klas 7. oraz dla uczniów klas maturalnych i dla uczniów klas przedmaturalnych, w ramach
„Przygotowań diagnozujących do matematycznej części Egzaminu ósmoklasisty, z oceną szans rekrutacyjnych”
oraz
„Przygotowań diagnozujących do Matury z matematyki, z oceną szans rekrutacyjnych”,
prowadzonych przez Akademię Umiejętności Matematycznych.
Zadania konkursu na Egzaminie ósmoklasisty

Fragment zadania nr 39 z 1 etapu I edycji Konkursu Matematyczne Preteksty (2013/2014):

Fragment zadania nr 39 z I edycji Konkursu Matematyczne Preteksty w roku szkolnym 2013/2014

Fragment zadania nr 12 z arkusza Egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku (cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2020/matematyka/OMAP-100-2004.pdf):

Fragment zadania nr 12 z arkusza Egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku


Poza sprawianiem czystej radości matematycznej, zadania Konkursu Matematyczne Preteksty są ważną częścią kursów Akademii Umiejętności Matematycznych, przygotowujących do Egzaminu ósmoklasisty.
kształcące umiejętności matematyczne i przygotowujące do Konkursu Matematyczne Preteksty, do innych konkursów oraz do matematycznej części Egzaminu ósmoklasisty i do Matury z matematyki.
Wyprzedzanie epoki i plagiat

O tym, o ile lat Matematyczne Preteksty wyprzedziły bieżące trendy w edukacji matematycznej oraz jak mogą być one naśladowane – w ciekawostkach o książce „Matematyczne Preteksty. 50 zadań”.
Pretekstowe kółka matematyczne

Ich najważniejszą częścią jest zabawa zadaniami Konkursu Matematyczne Preteksty, a zajęcia prowadzi autor tekstów i zadań konkursowych.
Można w nich brać udział z dowolnego miejsca na świecie – w formie zdalnej, przez Internet.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Akademii Umiejętności Matematycznych.

Średnio 80,(2)% na Egzaminie ósmoklasisty

Kształcenie umiejętności rozwiązywania nieszablonowych zadań dotyczących otaczającego nas świata, czyli zadań ogólnopolskiego Konkursu Matematyczne Preteksty, było najważniejszą częścią kursów Akademii Umiejętności Matematycznych, przygotowujących do matematycznej części Egzaminu ósmoklasisty.

Choć kursy trwały krótko (około 20 spotkań), uczestnicy pochodzili z różnych miejsc i z różnych szkół oraz byli różnie uczeni, to średnia liczba punktów wszystkich osób, które – oprócz dobrego przygotowania w szkole – uczestniczyły w kursach Akademii, to 80,(2)% (wg Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, średnia liczba punktów uzyskanych w kwietniu 2019 r., w matematycznej części Egzaminu ósmoklasisty, przez wszystkich zdających w Polsce, to 45%).

Kurs prowadził autor Konkursu Matematyczne Preteksty.