Wyprzedzanie epoki i plagiat

O tym, o ile lat Matematyczne Preteksty wyprzedziły bieżące trendy w edukacji matematycznej oraz jak mogą być one naśladowane – w ciekawostkach o książce „Matematyczne Preteksty. 50 zadań”.


Pretekstowe kółka matematyczne

dla uczniów Wałbrzycha i Wrocławia oraz okolic. Ich najważniejszą częścią jest zabawa zadaniami Konkursu Matematyczne Preteksty, a zajęcia prowadzi autor tekstów i zadań konkursowych.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Akademii Umiejętności Matematycznych.


80,(2)% punktów na Egzaminie ósmoklasisty

Kształcenie umiejętności rozwiązywania nieszablonowych zadań dotyczących otaczającego nas świata, czyli zadań ogólnopolskiego Konkursu Matematyczne Preteksty, było najważniejszą częścią kursów Akademii Umiejętności Matematycznych, przygotowujących do matematycznej części Egzaminu ósmoklasisty.

Choć kursy trwały krótko (około 20 spotkań), uczestnicy pochodzili z różnych miejsc i z różnych szkół oraz byli różnie uczeni, to średnia liczba punktów wszystkich osób, które – oprócz dobrego przygotowania w szkole – uczestniczyły w kursach Akademii, to 80,(2)% (wg Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, średnia liczba punktów uzyskanych w kwietniu 2019 r., w matematycznej części Egzaminu ósmoklasisty, przez wszystkich zdających w Polsce, to 45%).

Wszyscy uczestnicy tych kursów uplasowali się na najwyższym, dziewiątym poziomie w skali staninowej wyników ogólnopolskich.


VI edycja Konkursu Matematyczne Preteksty (2018/2019)

Piotr i Marysia z I edycji konkursu Zapraszamy szkoły i przedszkola do udziału w konkursie w roku szkolnym 2018/2019.

Zadania I etapu tej edycji są już publicznie dostępne. Będą widoczne do następnej, VII edycji – w roku szkolnym 2019/2020.