Zadania konkursu na Egzaminie ósmoklasisty


Fragment zadania nr 39 z I edycji Konkursu Matematyczne Preteksty w roku szkolnym 2013/2014:

Fragment zadania nr 39 z I edycji Konkursu Matematyczne Preteksty w roku szkolnym 2013/2014

Fragment zadania nr 12 z arkusza Egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku (cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2020/matematyka/OMAP-100-2004.pdf):

Fragment zadania nr 12 z arkusza Egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku


Poza sprawianiem czystej radości matematycznej, zadania Konkursu Matematyczne Preteksty są ważną częścią kursów Akademii Umiejętności Matematycznych, przygotowujących do Egzaminu ósmoklasisty.


CZASomierz zwycięzcy kategorii Konkursu Matematyczne Preteksty 2020
VII edycji Konkursu Matematyczne Preteksty.
Otrzymali je zwycięzcy kategorii wspomnianej edycji, jako nagrody-niespodzianki. Tematem przewodnim VII edycji konkursu był „CZAS”.

Zegarek jest zapakowany w ręcznie składane pudełko, wykonane w technice quasi origami. Zawiera ono, oprócz CZASomierza zwycięzcy, … kilka prostych pytań dotyczących geometrii tego pudełka – jak na Matematyczne Preteksty przystało.
Zanim dotrze się do pytań prostych, można pobawić się … trudniejszymi – przy rozpakowywaniu tej nagrody.


kształcące umiejętności matematyczne i przygotowujące do Konkursu Matematyczne Preteksty i do innych konkursów oraz do matematycznej części Egzaminu ósmoklasisty i do Matury z matematyki.


Wyprzedzanie epoki i plagiat

O tym, o ile lat Matematyczne Preteksty wyprzedziły bieżące trendy w edukacji matematycznej oraz jak mogą być one naśladowane – w ciekawostkach o książce „Matematyczne Preteksty. 50 zadań”.80,(2)% punktów na Egzaminie ósmoklasisty

Kształcenie umiejętności rozwiązywania nieszablonowych zadań dotyczących otaczającego nas świata, czyli zadań ogólnopolskiego Konkursu Matematyczne Preteksty, było najważniejszą częścią kursów Akademii Umiejętności Matematycznych, przygotowujących do matematycznej części Egzaminu ósmoklasisty.

Choć kursy trwały krótko (około 20 spotkań), uczestnicy pochodzili z różnych miejsc i z różnych szkół oraz byli różnie uczeni, to średnia liczba punktów wszystkich osób, które – oprócz dobrego przygotowania w szkole – uczestniczyły w kursach Akademii, to 80,(2)% (wg Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, średnia liczba punktów uzyskanych w kwietniu 2019 r., w matematycznej części Egzaminu ósmoklasisty, przez wszystkich zdających w Polsce, to 45%).

Kurs prowadził autor Konkursu Matematyczne Preteksty.