Trening przed konkursem

dla uczniów klas 8. i dla uczniów klas 7. oraz dla uczniów klas maturalnych i dla uczniów klas przedmaturalnych, w ramach bezpłatnych przygotowań diagnozujących do matematycznej części Egzaminu ósmoklasisty oraz do Matury z matematyki, prowadzonych przez Akademię Umiejętności Matematycznych.Zadania konkursu na Egzaminie ósmoklasisty

Fragment zadania nr 39 z I edycji Konkursu Matematyczne Preteksty w roku szkolnym 2013/2014:

Fragment zadania nr 39 z I edycji Konkursu Matematyczne Preteksty w roku szkolnym 2013/2014

Fragment zadania nr 12 z arkusza Egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku (cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2020/matematyka/OMAP-100-2004.pdf):

Fragment zadania nr 12 z arkusza Egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku


Poza sprawianiem czystej radości matematycznej, zadania Konkursu Matematyczne Preteksty są ważną częścią kursów Akademii Umiejętności Matematycznych, przygotowujących do Egzaminu ósmoklasisty.kształcące umiejętności matematyczne i przygotowujące do Konkursu Matematyczne Preteksty i do innych konkursów oraz do matematycznej części Egzaminu ósmoklasisty i do Matury z matematyki.Wyprzedzanie epoki i plagiat

O tym, o ile lat Matematyczne Preteksty wyprzedziły bieżące trendy w edukacji matematycznej oraz jak mogą być one naśladowane – w ciekawostkach o książce „Matematyczne Preteksty. 50 zadań”.Pretekstowe kółka matematyczne

Ich najważniejszą częścią jest zabawa zadaniami Konkursu Matematyczne Preteksty, a zajęcia prowadzi autor tekstów i zadań konkursowych.
Można w nich brać udział z dowolnego miejsca na świecie – w formie zdalnej, przez Internet.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Akademii Umiejętności Matematycznych.
80,(2)% punktów na Egzaminie ósmoklasisty

Kształcenie umiejętności rozwiązywania nieszablonowych zadań dotyczących otaczającego nas świata, czyli zadań ogólnopolskiego Konkursu Matematyczne Preteksty, było najważniejszą częścią kursów Akademii Umiejętności Matematycznych, przygotowujących do matematycznej części Egzaminu ósmoklasisty.

Choć kursy trwały krótko (około 20 spotkań), uczestnicy pochodzili z różnych miejsc i z różnych szkół oraz byli różnie uczeni, to średnia liczba punktów wszystkich osób, które – oprócz dobrego przygotowania w szkole – uczestniczyły w kursach Akademii, to 80,(2)% (wg Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, średnia liczba punktów uzyskanych w kwietniu 2019 r., w matematycznej części Egzaminu ósmoklasisty, przez wszystkich zdających w Polsce, to 45%).

Kurs prowadził autor Konkursu Matematyczne Preteksty.