Zadania 1 etapu I edycji (2013/2014) Konkursu Matematyczne Preteksty


E-book z zadaniami 1 etapu Konkursu Matematyczne Preteksty edycji I (2013-2014) dotyczyły m. in. parówek, garnków, kuchni, zakupów, długopisów, kuchennego regału, farby do włosów, czasu, śniadania, opakowań, zegarów, stołu, lampy, żarówki, klosza, ketchupu, musztardy, kremu chrzanowego, talerzy, kubków, suszarki do naczyń, szafki kuchennej, koszyczków na chleb, …
i są zawarte w tym ( ⇐ ) e-book’u,
którego cytaty są niżej (tutaj prezentowane w słabszej jakości), a matematyczne tło zadań i łącze do zamówienia – na końcu 🙂

 

Początek tekstu wstępnego 1 etapu I edycji (2013/2014) konkursu:

Początek tekstu wstępnego 1 etapu I edycji (2013/2014) Konkursu Matematyczne Preteksty

( …………………… )

Koniec tekstu wstępnego 1 etapu I edycji (2013/2014) konkursu:

Koniec tekstu wstępnego 1 etapu I edycji (2013/2014) Konkursu Matematyczne Preteksty

 

Fragmenty wybranych zadań 1 etapu I edycji (2013/2014) konkursu:

Fragment zadania nr 1 z 1 etapu I edycji (2013/2014) Konkursu Matematyczne Preteksty

( …………………… )

Fragment zadania nr 20 z 1 etapu I edycji (2013/2014) Konkursu Matematyczne Preteksty

( …………………… )

Fragment zadania nr 26 z 1 etapu I edycji (2013/2014) Konkursu Matematyczne Preteksty

( …………………… )

Fragment zadania nr 39 z 1 etapu I edycji (2013/2014) Konkursu Matematyczne Preteksty
Fragment zadania nr 12 z arkusza Egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku:
Fragment zadania nr 12 z arkusza Egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku

( …………………… )

Fragment zadania nr 60 z 1 etapu I edycji (2013/2014) Konkursu Matematyczne Preteksty

 

Fragmenty Karty odpowiedzi do zadań 1 etapu I edycji (2013/2014) konkursu:

Fragment karty odpowiedzi dla zadania nr 1 z 1 etapu I edycji (2013/2014) Konkursu Matematyczne Preteksty

( …………………… )

Fragment karty odpowiedzi dla zadania nr 20 z 1 etapu I edycji (2013/2014) Konkursu Matematyczne Preteksty

( …………………… )

Fragment karty odpowiedzi dla zadania nr 26 z 1 etapu I edycji (2013/2014) Konkursu Matematyczne Preteksty

( …………………… )

Fragment karty odpowiedzi dla zadania nr 39 z 1 etapu I edycji (2013/2014) Konkursu Matematyczne Preteksty

( …………………… )

Fragment karty odpowiedzi dla zadania nr 60 z 1 etapu I edycji (2013/2014) Konkursu Matematyczne Preteksty

 

Pole … matematyki, czyli matematyczne tło zadań 1 etapu tej edycji:

czytanie ze zrozumieniem
dzielenie z resztą
figury ograniczone i nieograniczone
funkcje trygonometryczne
kąty
kąty w trójkącie
koło
kombinatoryka
kula
liczby kwadratowe
obliczenia walutowe
obliczenia związane z czasem
obliczenia związane z kalendarzem
obliczenia związane z wagą
odległość na płaszczyźnie
okrąg
okrąg i jego własności
okrąg opisany na czworokącie
oś liczbowa
permutacje
pierwiastki
podobieństwo trójkątów
podzielność liczb
pole trójkąta
porównywanie liczb – ilorazy
porównywanie liczb – różnice
potęgi
procenty
proporcje
proporcje trygonometryczne
przedziały liczbowe
przemienność mnożenia
przybliżone rozwiązania równań wielomianowych
równania kwadratowe
równania liniowe z jedną niewiadomą
równania trygonometryczne – nieelementarne
równania wielomianowe – nieelementarne
równania wymierne
styczna do okręgu
styczność okręgów
symetralna odcinka
trójkąty
trójkąty prostokątne
twierdzenie cosinusów
twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa
twierdzenie Pitagorasa
układ współrzędnych prostokątnych na płaszczyźnie
ułamki
walec
wariacje bez powtórzeń
wariacje z powtórzeniami
wielokąty
wielomiany
wielościany
własności ciągów liczbowych
własności liczb całkowitych
własności liczb naturalnych
wnętrze i zewnętrze figury geometrycznej
wnioskowanie logiczne metodą eliminacji przypadków
wycinek kołowy
wyrażenia algebraiczne
zapis pozycyjny dziesiętny
zastosowanie funkcji liniowej
zbiory elementów zbiorów niezależnych

 

E-book z zadaniami 1 etapu I edycji (2013/2014) konkursu

Zamów archiwalne zadania treningowe 1 etapu Konkursu Matematyczne Preteksty edycji I (2013-2014)

zawiera:
1) szczegółową instrukcję najlepszego wykorzystania tych zadań,
2) tekst i zadania 1 etapu konkursu edycji I (2013-2014), czyli 60 zadań jawnych oraz co najmniej 2 razy więcej zadań ukrytych w karcie odpowiedzi,
3) kartę odpowiedzi do zadań,
4) poprawne odpowiedzi do zadań 1 etapu konkursu.

Wydanie elektroniczne (pdf).
ISBN 978-83-926093-3-9
Format A4, 20 stron.

Ceny:
33,60 zł – kupowana pojedynczo,
albo
25,20 zł – kupowana w zestawie z 4. innymi publikacjami zadań archiwalnych, czyli o 42,00 zł taniej za 5 e-book’ów w zestawie.

Zastosowania:
1) praca indywidualna wg szczegółowej instrukcji najlepszego wykorzystania zadań w przygotowaniach: do Egzaminu 8-klasisty i do Matur oraz do innych konkursów;
2) praca grupowa (najefektywniejsza), w klasach – każdy uczeń pracuje indywidualnie między cyklicznymi spotkaniami całej klasy, podczas których omawiane są te zadania, które sprawiły komuś kłopot – wówczas jedni uczą się od drugich.

Pytania o zamówienia grupowe i ich rabaty – e-mail’em na sklep@matejuk.pl.


Po zamówieniu e-book’a, zobacz również: