Pole … matematyki


Moi przyjaciele z Wrocławia, Alina i Jacek Świątkowscy, do których trafiły zadania I edycji Konkursu Matematyczne Preteksty, zaraz po ich opublikowaniu, natychmiast dostrzegli matematykę ukrytą pod pozornie prostymi treściami (i dodali mi olbrzymiej otuchy na starcie konkursu – Dobre słowo – za co jestem im dozgonnie wdzięczny), a Jacek, który profesjonalnie zajmuje się geometrią, stwierdził, że spora część tych zadań to zadania bardzo trudne.

Podobnie, np. pani Janina Ceterowska z Końskich, jeden ze wspaniałych koordynatorów konkursu, tak jak oni wszyscy, dość szybko dostrzegła „drugie dno” zadań pretekstowych – Dobre słowo.

Oczywiście takie matematyczne „tło” zadań konkursowych dostrzeże również każdy inny nauczyciel matematyki, jeśli tylko będzie miał na to czas (z czym jest ostatnio bardzo krucho 🙂 ).

Problemy z dostrzeżeniem owego matematycznego „tła” mogą mieć natomiast sami uczestnicy konkursu.
Właśnie w tym sensie, konkurs może ich wyprowadzać w pole (!) … matematyki.


Specjalnie dla tych dwóch ostatnich grup: żeby pomóc zapracowanym koleżankom i kolegom oraz dla uczestników konkursu, zamieszczam poniżej skorowidze, zawierające najbardziej wyraźne, główne części owego „matematycznego tła” różnych zadań konkursowych, zebrane razem i dedykowane każdej dotychczasowej edycji konkursu.


Uwagi

1. Myliłby się ten, kto o poziomie trudności zadania sądziłby po głównej części jego tła matematycznego.
Zadania zawierające głównie np. „proporcje trygonometryczne” mogą być łatwe, albo nawet istnieją ich rozwiązania nie wykorzystujące trygonometrii.
Podobnie jak zadania, których głównym tłem matematycznym są łatwo brzmiące np. „układ pozycyjny dziesiętny” i „własności liczb naturalnych” albo „kąty w trójkątach”, mogą być bardzo trudne do rozwiązania.

Pieta, dłuta Michała Anioła
2. W konkursie nie są najważniejsze same „narzędzia” (standardowo opanowane matematyczne tła), ale umiejętności posługiwania się nimi (czy każdy trzymający dłuto i młotek może tworzyć takie rzeźby, jak np. Michał Anioł?).

3. Bardzo wiele zadań, których tłem matematycznym są zagadnienia omawiane standardowo np. w liceum, daje się rozwiązać „na palcach” (czasami tylko nieco dłużej), już z uczniami klas 5-6 szkół podstawowych. Wszystko zależy od umiejętności matematycznych.


Marek Matejuk
autor tekstów i zadań Konkursu Matematyczne Preteksty

Edycja I – 2013/2014

Piotr i Marysia z I edycji Konkursu Matematyczne Preteksty
dotyczyła m. in. parówek, garnków, kuchni, zakupów, długopisów, kuchennego regału, farby do włosów, czasu, śniadania, opakowań, zegarów, stołu, lampy, żarówki, klosza, ketchupu, musztardy, kremu chrzanowego, talerzy, kubków, suszarki do naczyń, szafki kuchennej, koszyczków na chleb, …

Jej matematyczne tło różnych zadań I etapu to:

czytanie ze zrozumieniem
dzielenie z resztą
figury ograniczone i nieograniczone
funkcje trygonometryczne
kąty
kąty w trójkącie
koło
kombinatoryka
kula
liczby kwadratowe
obliczenia walutowe
obliczenia związane z czasem
obliczenia związane z kalendarzem
obliczenia związane z wagą
odległość na płaszczyźnie
okrąg
okrąg i jego własności
okrąg opisany na czworokącie
oś liczbowa
permutacje
pierwiastki
podobieństwo trójkątów
podzielność liczb
pole trójkąta
porównywanie liczb – ilorazy
porównywanie liczb – różnice
potęgi
procenty
proporcje
proporcje trygonometryczne
przedziały liczbowe
przemienność mnożenia
przybliżone rozwiązania równań wielomianowych
równania kwadratowe
równania liniowe z jedną niewiadomą
równania trygonometryczne – nieelementarne
równania wielomianowe – nieelementarne
równania wymierne
styczna do okręgu
styczność okręgów
symetralna odcinka
trójkąty
trójkąty prostokątne
twierdzenie cosinusów
twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa
twierdzenie Pitagorasa
układ współrzędnych prostokątnych na płaszczyźnie
ułamki
walec
wariacje bez powtórzeń
wariacje z powtórzeniami
wielokąty
wielomiany
wielościany
własności ciągów liczbowych
własności liczb całkowitych
własności liczb naturalnych
wnętrze i zewnętrze figury geometrycznej
wnioskowanie logiczne metodą eliminacji przypadków
wycinek kołowy
wyrażenia algebraiczne
zapis pozycyjny dziesiętny
zastosowanie funkcji liniowej
zbiory elementów zbiorów niezależnych


Edycja II – 2014/2015

Kuba z II edycji Konkursu Matematyczne Preteksty
dotyczyła m. in. wycieczki, autokaru, taksówki, stacji paliw, kanapek, Panoramy Racławickiej, kiełbasek, gry terenowej, harcerzy, lasu, wody, wiadra, śrub, kół, butów, samochodu, dróg, czasu, autobusów, kamery, reflektora, dębu, bali drewnianych, mapy, kompasu, …

Jej matematyczne tło różnych zadań I etapu to:

cięciwa okręgu
czas, droga i prędkość
czytanie ze zrozumieniem
dzielenie z resztą
elipsa
kąty
koło
kombinatoryka
krzywe stożkowe
kwadrat
liczby kwadratowe
liczby trójkątne
objętość walca
obliczenia związane z czasem
obliczenia związane z długością
obliczenia związane z kalendarzem
obliczenia związane z objętością
obliczenia związane z polem
odejmowanie liczb naturalnych
odległość na płaszczyźnie
odległość w przestrzeni 3-wymiarowej
okrąg
oś symetrii figury
parabola
permutacje
pierwiastki
podobieństwo trójkątów
podzielność liczb
pole kwadratu
pole prostokąta
proporcje
proporcje trygonometryczne
prostokąt
przemienność dodawania
równania
równania liniowe z jedną niewiadomą
stożek
styczność okręgów
sześcian
sześciany liczb
trapez
trójkąt równoboczny
trójkąty
trójkąty podobne
trójkąty prostokątne
trójkąty równoramienne
twierdzenie cosinusów
twierdzenie Pitagorasa
układ współrzędnych prostokątnych na płaszczyźnie
walec
wariacje bez powtórzeń
wielokąty
wielokąty foremne
własności ciągów liczbowych
własności liczb naturalnych
wnioskowanie logiczne metodą eliminacji przypadków
wyrażenia algebraiczne
zapis pozycyjny dziesiętny
zastosowanie arkusza kalkulacyjnego


Edycja III – 2015/2016

III edycja Konkursu Matematyczne Preteksty
dotyczyła m. in. samochodów, telefonów, pomocy drogowej, części samochodowych, ubezpieczeń, warsztatu, pieniędzy, nauczycieli, kartkówek, sprawdzianów, tablicy, papieru, czasu, deseru, kawy, opon, śrub, świateł samochodowych, paliw, pożyczek i kredytów, znaków drogowych, …

Jej matematyczne tło różnych zadań I etapu to:

czas, droga i prędkość
czytanie ze zrozumieniem
długość okręgu
funkcje
kąty
koło
kombinatoryka
kwadrat
liczby kwadratowe
liczby trójkątne
maksimum funkcji
największa wartość funkcji
obliczenia walutowe
obliczenia związane z czasem
obliczenia związane z długością
obliczenia związane z kalendarzem
obliczenia związane z objętością
obliczenia związane z polem
odległość na płaszczyźnie
okrąg
ostrosłup
palindromy liczbowe
permutacje
pierwiastki
płaszczyzna
podzielność liczb
pole koła
pole prostokąta
porównywanie liczb
procenty
proporcje
proporcje trygonometryczne
prostokąt
prostopadłościan
przebieg zmienności funkcji
równania kwadratowe
silnia
styczna do okręgu
styczność okręgów
trójkąty podobne
trójkąty prostokątne
twierdzenie cosinusów
twierdzenie Pitagorasa
układ współrzędnych prostokątnych na płaszczyźnie
ułamki
wariacje bez powtórzeń
wielokąty foremne
własności ciągów liczbowych
własności liczb naturalnych
wnioskowanie logiczne
wnioskowanie logiczne metodą eliminacji przypadków
wzory skróconego mnożenia
zapis pozycyjny dziesiętny
zbiory
złota proporcja


Edycja IV – 2016/2017

Piotrek z IV edycji Konkursu Matematyczne Preteksty.
dotyczyła m. in. zupy, kuchni, książek, surówek, pieczeni, czasu, warzyw i owoców, nakrywania do stołu, książki kucharskiej, e-book’ów, pakowania, biblioteki, księgarni, papieru, …

Jej matematyczne tło różnych zadań I etapu to:

czas, droga i prędkość
czytanie ze zrozumieniem
długość okręgu
funkcje
kąty
koło
kombinatoryka
kwadrat
liczby kwadratowe
liczby trójkątne
maksimum funkcji
największa wartość funkcji
obliczenia walutowe
obliczenia związane z czasem
obliczenia związane z długością
obliczenia związane z kalendarzem
obliczenia związane z objętością
obliczenia związane z polem
odległość na płaszczyźnie
okrąg
ostrosłup
palindromy liczbowe
permutacje
pierwiastki
płaszczyzna
podzielność liczb
pole koła
pole prostokąta
porównywanie liczb
procenty
proporcje
proporcje trygonometryczne
prostokąt
prostopadłościan
przebieg zmienności funkcji
równania kwadratowe
silnia
styczna do okręgu
styczność okręgów
trójkąty podobne
trójkąty prostokątne
twierdzenie cosinusów
twierdzenie Pitagorasa
układ współrzędnych prostokątnych na płaszczyźnie
ułamki
wariacje bez powtórzeń
wielokąty foremne
własności ciągów liczbowych
własności liczb naturalnych
wnioskowanie logiczne
wnioskowanie logiczne metodą eliminacji przypadków
wzory skróconego mnożenia
zapis pozycyjny dziesiętny
zbiory
złota proporcja


Edycja V – 2017/2018

Fragment pokoju z V edycji Konkursu Matematyczne Preteksty.
dotyczyła m. in. pokoju w mieszkaniu, mebli, sprzątania, czyszczenia mebli, paneli podłogowych, usług kurierskich, opakowań, czasu, dat i kalendarza, szafy, śniadania, dywanu, okien, klocków drewnianych, rolet, tkanin, lamp, żarówek, klosza, stolika, …

Jej matematyczne tło różnych zadań I etapu to:

ciągi arytmetyczne
cięciwa okręgu
czytanie ze zrozumieniem
długość okręgu
dzielenie z resztą
figury podobne
funkcje
kąty
koło
kombinatoryka
kwadrat
liczby pierwsze
objętość ostrosłupa
objętość stożka
obliczenia walutowe
obliczenia związane z czasem
obliczenia związane z długością
obliczenia związane z kalendarzem
obliczenia związane z objętością
obliczenia związane z polem
odcinek koła
odległość na płaszczyźnie
odległość w przestrzeni 3-wymiarowej
odległość w przestrzeni n-wymiarowej
okrąg
ostrosłup
permutacje
pierwiastki
pole koła
pole kwadratu
pole prostokąta
pole trapezu
pole trójkąta
porównywanie liczb – różnice
potęgi
procenty
proporcje
proporcje trygonometryczne
prostokąt
prostopadłościan
równania liniowe z jedną niewiadomą
skala podobieństwa
stożek
styczna do okręgu
styczność okręgów
sześcian
sześciokąt foremny
trapez
trójkąt równoboczny
trójkąty podobne
trójkąty prostokątne
trójkąty równoramienne
twierdzenie Pitagorasa
układ współrzędnych prostokątnych na płaszczyźnie
układ współrzędnych prostokątnych w przestrzeni 3-wymiarowej
układ współrzędnych prostokątnych w przestrzeni n-wymiarowej
ułamki
walec
wariacje bez powtórzeń
wariacje z powtórzeniami
własności ciągów liczbowych
własności liczb naturalnych
wnioskowanie logiczne
współrzędne punktu na płaszczyźnie
współrzędne punktu w przestrzeni 3-wymiarowej
współrzędne punktu w przestrzeni n-wymiarowej
wycinek kołowy
wyrażenia algebraiczne


Edycja VI – 2018/2019

Bartek i pączki z VI edycji Konkursu Matematyczne Preteksty.
dotyczyła m. in. pamięci, tabliczki mnożenia, jabłek, zakupów, fasoli, kuchni, filmów, wycieczki, muzeum, 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, kolacji, autokaru, pączków, posiłków, sklepów, cen, grochu, makaronu, ryżu, mebli, kina, Powstania Styczniowego, Cmentarza Orląt Lwowskich, kamer, zamków drzwiowych, restauracji, …

Jej matematyczne tło różnych zadań I etapu to:

czas, droga i prędkość
czytanie ze zrozumieniem
dzielenie z resztą
funkcja liniowa
funkcje
kąty
kombinatoryka
liczby kwadratowe
objętości brył podobnych
objętość prostopadłościanu
obliczenia walutowe
obliczenia związane z czasem
obliczenia związane z długością
obliczenia związane z kalendarzem
obliczenia związane z wagą
ostrosłup
pierwiastki
podzielność liczb
pola figur podobnych
pole powierzchni prostopadłościanu
porównywanie liczb – ilorazy
porównywanie liczb – różnice
potęgi
procenty
proporcje
proporcje trygonometryczne
prostokąt
prostopadłościan
przemienność dodawania
przemienność mnożenia
skala podobieństwa
trójkąty prostokątne
twierdzenie Pitagorasa
układ współrzędnych prostokątnych na płaszczyźnie
ułamki
wariacje z powtórzeniami
własności ciągów liczbowych
własności liczb naturalnych
wnioskowanie logiczne
współrzędne punktu na płaszczyźnie
wyrażenia algebraiczne
wzory skróconego mnożenia
zapis pozycyjny dziesiętny
zbiory elementów zbiorów niezależnych


Edycja VII – 2019/2020

Faworki z VII edycji Konkursu Matematyczne Preteksty.
dotyczyła m. in. tornistra, butów, sali gimnastycznej, zawodów sportowych, sprzątania, kuchni, oleju, ryb, posiłków, faworków, czasu, sklepu, zakupów, gry w piłkarzyki, wieku, kalendarza, zegarków i zegarów, klepsydry, kolejki zabawkowej i torów, semafora, pudełka, bransoletki do zegarka, jazdy samochodem, parku, pociągu, stacji kolejowej, autobusu, wyższej uczelni, …

Jej matematyczne tło różnych zadań I etapu to:

ciąg geometryczny
ciągi arytmetyczne
cięciwa okręgu
czas, droga i prędkość
czytanie ze zrozumieniem
długość okręgu
dzielenie z resztą
figury ograniczone i nieograniczone
funkcje
kąt środkowy
kąty
koło
kombinatoryka
krzywe stożkowe
kwadrat
liczby kwadratowe
łuk okręgu
minimum funkcji
najmniejsza wartość funkcji
nierówności
objętości brył podobnych
objętość prostopadłościanu
objętość stożka
obliczenia związane z czasem
obliczenia związane z długością
obliczenia związane z kalendarzem
obliczenia związane z polem
obwód prostokąta
odcinek koła
okrąg
oś symetrii
ośmiokąt foremny
permutacje
pierwiastki
pole figury
pole koła
pole prostokąta
pole wycinka kołowego
porównywanie liczb – ilorazy
porównywanie liczb – różnice
procenty
proporcje
proporcje trygonometryczne
prostokąt
prostopadłościan
przebieg zmienności funkcji
równania liniowe z jedną niewiadomą
skala podobieństwa
stożek
styczna do okręgu
suma wyrazów ciągu geometrycznego
symetria osiowa
symetria środkowa
sześciany liczb
średnia arytmetyczna
trójkąty podobne
trójkąty prostokątne
twierdzenie Pitagorasa
ułamki
wielokąt
własności ciągów liczbowych
własności liczb naturalnych
wnioskowanie logiczne
wycinek kołowy
wyrażenia algebraiczne
zapis pozycyjny dziesiętny


Edycja VIII – 2020/2021

Warzywa z VIII edycji Konkursu Matematyczne Preteksty.
dotyczyła m. in. chleba, sklepu, biurka, przedpokoju, torby, pieniędzy, supermarketu, kolacji, pizzy, Internetu, warzyw, miłości, przyjaźni, czasu, prezentów, pielęgnacji włosów, szamponu, odżywki, etui na okulary, pudełka na prezenty, kwadransa, zegara, promieni słonecznych, jazdy samochodem, paliwa, pudełka na pizzę, tektury i kartonu, blach do pieczenia, tranu, apteki, sofy, drzwi, płatności internetowych, batoników, ciastek, …

Jej matematyczne tło różnych zadań I etapu to:

całka oznaczona
ciąg geometryczny
ciągi arytmetyczne
cięciwa okręgu
czas, droga i prędkość
czytanie ze zrozumieniem
dzielenie z resztą
funkcje trygonometryczne
kąt między prostą a płaszczyzną
kąt środkowy
kąt wpisany w okrąg
kąty
koło
kombinacje
kombinatoryka
kwadrat
liczby kwadratowe
liczby nieparzyste
maksimum funkcji
największa wartość funkcji
największy wspólny dzielnik
obliczenia walutowe
obliczenia związane z czasem
obliczenia związane z długością
obliczenia związane z kalendarzem
obliczenia związane z wagą
odcinek koła
okrąg
okręgi współśrodkowe
ośmiokąt foremny
permutacje
płaszczyzna
podzielność liczb
pole koła
pole kwadratu
pole odcinka koła
pole ośmiokąta foremnego
pole prostokąta
pole trójkąta
pole wycinka kołowego
potęgi
procenty
proporcje
proporcje trygonometryczne
prosta prostopadła do płaszczyzny
prostokąt
prostopadłościan
prostopadłość płaszczyzn
przebieg zmienności funkcji
przekątna kwadratu
skala podobieństwa
styczna do okręgu
średnica okręgu
trójkąty podobne
trójkąty prostokątne
twierdzenie Pitagorasa
ułamki
walec
wariacje bez powtórzeń
wariacje z powtórzeniami
wielokrotności liczb
własności ciągów liczbowych
własności liczb naturalnych
wnioskowanie logiczne metodą eliminacji przypadków
wycinek kołowy
wyrażenia algebraiczne
zapis pozycyjny dziesiętny
zbiory elementów zbiorów niezależnych


Edycja IX – 2021/2022

Sok pomarańczowy z IX edycji Konkursu Matematyczne Preteksty.
dotyczyła m. in. państw, miast, rzek, gór, roślin, zwierząt, gier rodzinnych, czasu, zegara, „małego co nieco”, gry karcianej, gry planszowej, kartek, ciasta, smakołyków, kawy, herbaty, wody, soku, pudełka, górek, samochodu, wakacji, zmywania naczyń, …

Jej matematyczne tło różnych zadań I etapu to:

ciągi arytmetyczne
cięciwa okręgu
czytanie ze zrozumieniem
długość okręgu
dwusieczna kąta
dzielenie z resztą
elipsa
figury obrotowe
kąt środkowy
kąty
koło
kombinatoryka
krzywe stożkowe
kwadrat
liczby nieparzyste
liczby pierwsze
maksimum funkcji
największa wartość funkcji
objętość prostopadłościanu
objętość stożka
obliczenia związane z czasem
obliczenia związane z długością
obliczenia związane z kalendarzem
obliczenia związane z polem
odcinek koła
odległość na płaszczyźnie
okrąg
okrąg opisany na wielokącie
okrąg wpisany w wielokąt
oś symetrii
pierwiastki
podzielność liczb
pole koła
pole kwadratu
pole powierzchni stożka
pole prostokąta
pole trójkąta
procenty
proporcje
proporcje trygonometryczne
prostokąt
prostopadłościan
przebieg zmienności funkcji
przekątna kwadratu
przekątna prostokąta
stożek
stożek ścięty
styczna do okręgu
suma wyrazów ciągu arytmetycznego
symetralna odcinka
symetria osiowa
sześcian
średnica okręgu
środek okregu
trójkąty prostokątne
trójkąty równoramienne
twierdzenie Pitagorasa
układ współrzędnych prostokątnych na płaszczyźnie
ułamki
wariacje z powtórzeniami
własności ciągów liczbowych
własności liczb naturalnych
wnioskowanie logiczne
współrzędne punktu na płaszczyźnie
wycinek kołowy
zapis pozycyjny dziesiętny


Edycja X – 2022/2023

Kury z X edycji Konkursu Matematyczne Preteksty.
dotyczyła m. in. obiadu, kuchni, ziemniaków, surówek, zegarów, rodziny, samochodów, dziadków, wsi, śniadania, kurnika, prac budowlanych, mleka, gospodarstwa, krów, sera, masła, śmietany, szynki, jajek, kur, marchewki, rękawic, desek, chlewa, obory, drewutni, preparatu do konserwacji drewna, spójników zdaniowych, lampy, stołu, podłogi, serwetek, talerzy, kubków, pociągu, dróg, rzeki, promu, kolacji, wody, opakowań tekturowych, kiełbasy, solanki, targu, ogrodzenia, dachu, świń i prosiąt, …

Jej matematyczne tło różnych zadań I etapu to:

ciągi arytmetyczne
cięciwa okręgu
czas, droga i prędkość
czytanie ze zrozumieniem
długość okręgu
działania na zbiorach
funkcja kwadratowa
funkcja liniowa
funkcje
funkcje cyklometryczne
graniastosłup
kąt środkowy
kąty
koło
kombinacje
kombinatoryka
krzywe stożkowe
kula
kwadrat
liczby parzyste
liczby pierwsze
nierówność trójkąta
objętość graniastosłupa
objętość stożka
objętość walca
obliczenia walutowe
obliczenia związane z czasem
obliczenia związane z długością
obliczenia związane z kalendarzem
obliczenia związane z objętością
obliczenia związane z polem
obliczenia związane z wagą
okrąg
ostrosłup
permutacje
pierwiastki
podobieństwo figur
podobieństwo trójkątów
podzielność liczb
pola figur podobnych
pole koła
pole kwadratu
pole powierzchni stożka
pole prostokąta
pole równoległoboku
pole trapezu
pole trójkąta
porównywanie liczb – ilorazy
porównywanie liczb – różnice
potęgi
powierzchnia prostopadłościanu
procenty
proporcje
proporcje trygonometryczne
prostokąt
prostopadłościan
prostopadłość prostych
przekątna kwadratu
równania liniowe z jedną niewiadomą
równoległobok
skala podobieństwa
stężenie roztworu
stożek
styczna do okręgu
styczność okręgów
suma wyrazów ciągu arytmetycznego
suma wyrazów ciągu liczbowego
średnia arytmetyczna
trapez
trójkąt „egipski”
trójkąty
trójkąty podobne
trójkąty prostokątne
twierdzenie o odcinku łączącym środki dwóch boków trójkąta
twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa
twierdzenie Pitagorasa
twierdzenie Talesa
ułamki
walec
wariacje bez powtórzeń
własności ciągów liczbowych
własności liczb naturalnych
wnioskowanie logiczne metodą eliminacji przypadków
wykładnik potęgi
wyrażenia algebraiczne
wysokość trójkąta
zapis pozycyjny dziesiętny
zbiory
zbiory elementów zbiorów niezależnych
złota proporcja