Zadania 1 etapu II edycji (2014/2015) Konkursu Matematyczne Preteksty


E-book z zadaniami 1 etapu Konkursu Matematyczne Preteksty edycji II (2014-2015) dotyczyły m. in. wycieczki, autokaru, stacji paliw, Panoramy Racławickiej, kanapek, kiełbasek, harcerzy, lasu, wiadra, śrub, kół, butów, samochodu, dróg, czasu, kamery, dębu, mapy, kompasu, …
i są zawarte w tym ( ⇐ ) e-book’u,
którego cytaty są niżej (tutaj prezentowane w słabszej jakości), a matematyczne tło zadań i łącze do zamówienia – na końcu 🙂

 

Początek tekstu wstępnego 1 etapu II edycji (2014/2015) konkursu:

Początek tekstu wstępnego 1 etapu II edycji (2014/2015) Konkursu Matematyczne Preteksty

( …………………… )

Koniec tekstu wstępnego 1 etapu II edycji (2014/2015) konkursu:

Koniec tekstu wstępnego 1 etapu II edycji (2014/2015) Konkursu Matematyczne Preteksty

 

Fragmenty wybranych zadań 1 etapu II edycji (2014/2015) konkursu:

Fragment zadania nr 3 z 1 etapu II edycji (2014/2015) Konkursu Matematyczne Preteksty

( …………………… )

Fragment zadania nr 19 z 1 etapu II edycji (2014/2015) Konkursu Matematyczne Preteksty

( …………………… )

Fragment zadania nr 33 z 1 etapu II edycji (2014/2015) Konkursu Matematyczne Preteksty

( …………………… )

Fragment zadania nr 49 z 1 etapu II edycji (2014/2015) Konkursu Matematyczne Preteksty

( …………………… )

 

Fragmenty Karty odpowiedzi do zadań 1 etapu II edycji (2014/2015) konkursu:

Fragment karty odpowiedzi dla zadania nr 3 z 1 etapu II edycji (2014/2015) Konkursu Matematyczne Preteksty

( …………………… )

Fragment karty odpowiedzi dla zadania nr 19 z 1 etapu II edycji (2014/2015) Konkursu Matematyczne Preteksty

( …………………… )

Fragment karty odpowiedzi dla zadania nr 33 z 1 etapu II edycji (2014/2015) Konkursu Matematyczne Preteksty

( …………………… )

Fragment karty odpowiedzi dla zadania nr 49 z 1 etapu II edycji (2014/2015) Konkursu Matematyczne Preteksty

( …………………… )

 

Pole … matematyki, czyli matematyczne tło zadań 1 etapu tej edycji:

cięciwa okręgu
czas, droga i prędkość
czytanie ze zrozumieniem
dzielenie z resztą
elipsa
kąty
koło
kombinatoryka
krzywe stożkowe
kwadrat
liczby kwadratowe
liczby trójkątne
objętość walca
obliczenia związane z czasem
obliczenia związane z długością
obliczenia związane z kalendarzem
obliczenia związane z objętością
obliczenia związane z polem
odejmowanie liczb naturalnych
odległość na płaszczyźnie
odległość w przestrzeni 3-wymiarowej
okrąg
oś symetrii figury
parabola
permutacje
pierwiastki
podobieństwo trójkątów
podzielność liczb
pole kwadratu
pole prostokąta
proporcje
proporcje trygonometryczne
prostokąt
przemienność dodawania
równania
równania liniowe z jedną niewiadomą
stożek
styczność okręgów
sześcian
sześciany liczb
trapez
trójkąt równoboczny
trójkąty
trójkąty podobne
trójkąty prostokątne
trójkąty równoramienne
twierdzenie cosinusów
twierdzenie Pitagorasa
układ współrzędnych prostokątnych na płaszczyźnie
walec
wariacje bez powtórzeń
wielokąty
wielokąty foremne
własności ciągów liczbowych
własności liczb naturalnych
wnioskowanie logiczne metodą eliminacji przypadków
wyrażenia algebraiczne
zapis pozycyjny dziesiętny
zastosowanie arkusza kalkulacyjnego

 

E-book z zadaniami 1 etapu II edycji (2014/2015) konkursu

Zamów archiwalne zadania treningowe 1 etapu Konkursu Matematyczne Preteksty edycji II (2014-2015)

zawiera:
1) szczegółową instrukcję najlepszego wykorzystania tych zadań,
2) tekst i zadania I etapu konkursu edycji II (2014-2015), czyli 50 zadań jawnych oraz co najmniej 2 razy więcej zadań ukrytych w karcie odpowiedzi,
3) kartę odpowiedzi do zadań,
4) poprawne odpowiedzi do zadań 1 etapu konkursu.

Wydanie elektroniczne (pdf).
ISBN 978-83-926093-4-6
Format A4, 19 stron.

Ceny:
33,60 zł – kupowana pojedynczo,
albo
25,20 zł – kupowana w zestawie z 4. innymi publikacjami zadań archiwalnych, czyli o 42,00 zł taniej za 5 e-book’ów w zestawie.

Zastosowania:
1) praca indywidualna wg szczegółowej instrukcji najlepszego wykorzystania zadań w przygotowaniach: do Egzaminu 8-klasisty i do Matur oraz do innych konkursów;
2) praca grupowa (najefektywniejsza), w klasach – każdy uczeń pracuje indywidualnie między cyklicznymi spotkaniami całej klasy, podczas których omawiane są te zadania, które sprawiły komuś kłopot – wówczas jedni uczą się od drugich.

Pytania o zamówienia grupowe i ich rabaty – e-mail’em na sklep@matejuk.pl.


Po zamówieniu e-book’a, zobacz również: