Regulamin konkursu dla subskrybentów


1. Nagrody konkursu dla subskrybentów przyznawane są wyłącznie aktualnym subskrybentom newsletterów Matematycznych Pretekstów.

2. Nagrodę konkursu otrzymuje pierwszy subskrybent, który w terminie określonym w newsletterze z zadaniami, poda poprawne rozwiązanie zadania oraz poprawnie odpowie na największą liczbę ewentualnych pytań dodatkowych i zrobi to wyłącznie w sposób opisany w tym newsletterze.

Następnego dnia po otrzymaniu od nas wiadomości e-mail o nagrodzie (liczy się czas jej wysłania od nas), osoba nagradzana musi przesłać nam skan (wyraźne zdjęcie) czytelnego, pełnego rozwiązania zadania.
W przypadku braku tego rozwiązania, nagroda przechodzi na kolejną osobę z poprawnym rozwiązaniem.

3. Wysokości nagród konkursu są opisane na stronie Zamów newslettery i wygrywaj nagrody.

4. Nagrody przekazywane są wyłącznie przelewami bankowymi, na konta wskazane przez nagrodzonych, w ciągu co najwyżej 14 dni po dostarczeniu nam skanu (wyraźnego zdjęcia) czytelnego, pełnego rozwiązania zadania.

5. Osoba nagrodzona wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania.

6. Choć mamy nadzieję, iż nigdy tak nie będzie, to zdajemy sobie sprawę, że mogą się zdarzyć osoby chcące nieuczciwie zdobywać nagrody (nawet tak symboliczne), dlatego prosimy z góry o wybaczenie, ale zastrzegamy sobie prawo do ewentualnej weryfikacji autorstwa rozwiązania.

7. Konkurs rozpoczyna się w styczniu 2024 r. i trwa do odwołania.