… w placówce innej
niż szkoła i przedszkole


XI edycja (2023/2024) ogólnopolskiego
Konkursu Matematyczne Preteksty


W dużym skrócie:
kształci umiejętności matematyczne u osób w różnym wieku – u uczniów szkół średnich, u uczniów szkół podstawowych i u najstarszych przedszkolaków oraz u ich rodziców – dzięki specjalnie stworzonej, unikalnej formie tekstów i zadań (o autorze),

jest szczególnie ważna dla przygotowujących się do Egzaminu ósmoklasisty oraz do Matury, bo jest jak zawsze pełna matematyki opartej na naturalnych sytuacjach wziętych z życia oraz m. in. tzw. „wiązek zadań” (np. KMP1819),

daje (najwcześniej zgłoszonym) uczestnikom szansę pracy przez kilkadziesiąt dni, dzięki czemu efekt kształceniowy jest nieporównanie większy, niż w przypadku podobnej pracy, ale krótkotrwałej,

choć jest stosunkowo trudna, to wspiera uczniów ze słabszymi ocenami – specjalnymi punktami startowymi,

wspiera też wartości rodzinne, zarówno najczęstszymi motywami tekstów i zadań (początek edycji XI), jak i wspólną pracą z rodzicami, uczestników pierwszych czterech kategorii konkursowych (p. 1.4. regulaminu),


nie obciąża koordynatora konkursu w placówce, żadną formalną „papierkologią”, ani sprawami organizacyjnymi (p. 1.1.d) i następne regulaminu), czy finansowymi (p. 6.2. regulaminu),
honoruje udział placówki co najmniej finansowo, w łącznej wysokości 20% wpływów z tytułu uczestnictwa: 10% dla koordynatora (czyli 2 zł od uczestnika) oraz 10% dla Rady Rodziców (czyli 2 zł od uczestnika) – jeśli zgłosi się minimum 5 uczestników z placówki,

Chcemy ufundować koordynatorowi kilka chwil odpoczynku i wytchnienia, przy filiżance dobrej kawy lub herbaty i być może jeszcze jakimś małym „co-nieco”, a placówce – choćby drobną pomoc.
koordynator nie musi być nauczycielem matematyki, ale powinien być osobą dobrze zorganizowaną oraz mającą łatwy i dobry kontakt z uczniami i przedszkolakami oraz z ich rodzicami z obszaru działania placówki.


Choć wszystko odbywa się cyfrowo, to jednak działania wstępne „chwilę” trwają – zwłaszcza, że procedury RODO i cyberbezpieczeństwa wymagają weryfikacji kilkuetapowych.
Najpóźniejszy termin zgłaszania się placówek to 2 stycznia 2024 r., ale jest to ostatni moment – dający uczestnikom najmniej czasu.


Koordynator musi zacząć od wysłania danych przez formularz „Zgłoszenie placówki”, ze strony:Pretekstowe kółka matematyczne

Po zakończeniu I etapu Konkursu Matematyczne Preteksty, zainteresowani uczestnicy mogą kontynuować kształcenie umiejętności matematycznych, biorąc udział w cotygodniowych pretekstowych kółkach matematycznych.Newslettery Matematycznych Pretekstów

to najświeższe informacje o projekcie Matematyczne Preteksty, wysyłane bezpośrednio na Twoją skrzynkę mailową i nagrody w konkursach.

Zamów je tutaj i wygrywaj nagrody