Prezenty: Białystok

od wspierających Konkurs Matematyczne Preteksty


Akademia Umiejętności Matematycznych

Akademia Umiejętności Matematycznych wspiera szkoły i nauczycieli matematyki, pomagając osiągać sukcesy ich uczniom.

Prowadzi m. in. międzyszkolne Pretekstowe Kółka Matematyczne dla wszystkich uczniów, kursy przygotowujące do Egzaminu 8-klasisty, kursy przygotowujące do Matur, zajęcia wyrównawcze i rozszerzające, w których można uczestniczyć z dowolnego miejsca na świecie oraz bezpłatne Przygotowania Diagnozujące z oceną szans rekrutacyjnych – do Egzaminu 8-klasisty i do Matury.

Każdy uczestnik XI edycji Konkursu Matematyczne Preteksty ma pierwszeństwo w rekrutacji na Pretekstowe Kółka Matematyczne (w miarę wolnych miejsc) i otrzymuje 10% rabatu na te zajęcia.
W formularzu rekrutacyjnym Akademii, trzeba w pole „Uwagi do zgłoszenia” wkleić indywidualny identyfikator uczestnika (PIN) tej edycji konkursu.

Każdy inny podopieczny placówki XI edycji Konkursu Matematyczne Preteksty ma drugą pozycję rekrutacyjną na Pretekstowe Kółka Matematyczne (w miarę wolnych miejsc) i otrzymuje 5% rabatu na te zajęcia.
W formularzu rekrutacyjnym Akademii, trzeba w pole „Uwagi do zgłoszenia” wkleić identyfikator placówki konkursu.

Szczegółowe informacje o zajęciach Akademii znajdują się pod adresem AUM.edu.pl.