Prezenty: Praszka

od wspierających Konkurs Matematyczne Preteksty


Akademia Umiejętności Matematycznych

Akademia Umiejętności Matematycznych wspiera szkoły i nauczycieli matematyki, pomagając osiągać sukcesy ich uczniom.
Prowadzi m. in. międzyszkolne, pretekstowe kółka matematyczne dla uczniów wszystkich klas, kursy przygotowujące do Egzaminu ósmoklasisty, kursy przygotowujące do Matury oraz zajęcia wyrównawcze i rozszerzające, w których można uczestniczyć z dowolnego miejsca na świecie.

Każdy uczestnik X edycji Konkursu Matematyczne Preteksty ma pierwszeństwo w rekrutacji na pretekstowe kółka matematyczne (w miarę wolnych miejsc) i otrzymuje 10% rabatu na te zajęcia.

Każdy inny podopieczny placówki X edycji Konkursu Matematyczne Preteksty ma drugą pozycję rekrutacyjną na pretekstowe kółka matematyczne (w miarę wolnych miejsc) i otrzymuje 5% rabatu na te zajęcia.

Szczegółowe informacje o zajęciach Akademii znajdują się pod adresem AUM.edu.pl.