Udzielanie odpowiedzi


1. Otwórz w przeglądarce internetowej, a następnie zapisz na dysk swojego komputera lub wydrukuj Kartę odpowiedzi do zadań, do której łącze znajduje się poniżej.
Uwaga! Karta odpowiedzi bieżącej edycji konkursu pojawia się 1-2 dni przed otwarciem formularza przyjmującego odpowiedzi do zadań I etapu konkursu. Wcześniej dostępna jest archiwalna karta odpowiedzi.

2. Przeczytaj uważnie, wszystkie (!) zawarte w niej informacje oraz porównaj swoje wyniki z odpowiedziami z Karty.

3. Nie spiesz się.
Na rozwiązywanie zadań było bardzo dużo czasu, więc nie zmarnuj swojej pracy zbędnym pośpiechem, przy wpisywaniu danych 🙂
Wprowadź do poniższego formularza swoje odpowiedzi wyłącznie w postaci opisanej na Karcie odpowiedzi.
Formularz nie poprawia automatyczne żadnych błędów. Wprowadzenie poprawnych danych to część konkursu.

4. Jeżeli uważasz, że jest więcej niż jedna poprawna odpowiedź do zadania, to do formularza wprowadź tylko jedną odpowiedź, najlepiej tę, która pasuje do bardziej złożonej sytuacji.

5. Pamiętaj, że możesz tylko raz udzielić odpowiedzi!

Uwaga!
Prosimy o uważne czytanie opisów pól formularza oraz komunikatów serwera.
System nie wysyła automatycznych e-mail’i, dodatkowo potwierdzających zgłoszenie odpowiedzi.


Karta odpowiedzi do zadań I etapu Konkursu jest dostępna TUTAJ.

Formularz przyjmujący odpowiedzi do zadan I etapu znajduje się TUTAJ.