Korzyści z udziału


Najważniejsze z nich zostały wymienione we wstępie do konkursu.
Dla jednych będą to efekty egzaminów, dla innych – podniesienie poziomu umiejętności matematycznych wszystkich uczniów szkoły, zmiana spojrzenia na matematykę, rozwijanie twórczości matematycznej, odkrywanie ukrytych talentów matematycznych, albo wzmacnianie więzi rodzinnych.

Poniżej staraliśmy się zebrać krótko niektóre z nich oraz uzupełnić ten zbiór o nieco bardziej wymierne korzyści.

1. Jak wspominamy w Regulaminie Konkursu, najważniejszą nagrodą dla każdego uczestnika jest sukces w kształceniu charakteru i osobowości.
Decyzja o udziale w Konkursie, zwłaszcza jeżeli wiązała się z pokonaniem niechęci lub strachu, świadczy o umiejętności podejmowania wyzwań i walki z trudnościami, a jak wiadomo, jest to jedna z najważniejszych umiejętności w życiu.

2. I etap konkursu jest etapem rodzinnym! Niedorośli uczestnicy, a zwłaszcza oczywiście najmłodsi spośród nich, nie poradzą sobie bez pomocy rodziców lub dorosłych opiekunów.
Dzięki temu, poświęcony dzieciom czas i wspólna praca nad tekstem jest dodatkową oznaką miłości do nich, a więc czymś najcenniejszym, co mogą oni otrzymać od rodziców lub opiekunów.

3. Zmagając się z zadaniami konkursowymi, uczestnicy utwalają i sprawdzają swoją wiedzę a szczególnie umiejętności matematyczne – na każdym poziomie edukacyjnym – czego skutkiem są również lepsze oceny szkolne.
Jest to szczególnie cenne w przypadku uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz maturzystów, ponieważ zadania konkursowe pomagają lepiej zdawać egzaminy kończące etapy ich edukacji.
Dodatkowym efektem jest polubienie matematyki oraz dostrzeganie jej w bliższym i dalszym otoczeniu.
Udział w Konkursie to dodatkowa okazja do ujawniania jeszcze nie odkrytych talentów matematycznych.

4. Jeżeli zgłoszą się do nas firmy lub instytucje, chcące wesprzeć projekt Matematyczne Preteksty, to może się zdarzyć, że jedną z form takiego wsparcia będą prezenty (rzeczowe lub np. rabaty) dla placówek i uczestników. Informacje o takich sytuacjach zamieszczamy w części serwisu poświęconej zasięgowi konkursu.