Korzyści z udziału


Najważniejsze z nich zostały wymienione we wstępie do konkursu.
Dla jednych będą to efekty egzaminów, dla innych – podniesienie poziomu umiejętności matematycznych wszystkich uczniów szkoły, zmiana spojrzenia na matematykę, rozwijanie twórczości matematycznej, odkrywanie ukrytych talentów matematycznych, albo wzmacnianie więzi rodzinnych, czy też otrzymanie ciekawego upominku.

Wspominamy o nich również w regulaminie konkursu.

Poniżej staraliśmy się zebrać krótko niektóre z nich oraz uzupełnić ten zbiór o nieco bardziej wymierne korzyści.

1. Jak wspominamy w Regulaminie Konkursu, najważniejszą nagrodą dla każdego uczestnika jest sukces w kształceniu charakteru i osobowości.
Decyzja o udziale w Konkursie, zwłaszcza jeżeli wiązała się z pokonaniem niechęci lub strachu, świadczy o umiejętności podejmowania wyzwań i walki z trudnościami, a jak wiadomo, jest to jedna z najważniejszych umiejętności w życiu.

2. I etap konkursu jest etapem rodzinnym! Niedorośli uczestnicy, a zwłaszcza oczywiście najmłodsi spośród nich, nie poradzą sobie bez pomocy rodziców lub dorosłych opiekunów.
Dzięki temu, poświęcony dzieciom czas i wspólna praca nad tekstem jest dodatkową oznaką miłości do nich, a więc czymś najcenniejszym, co mogą oni otrzymać od rodziców lub opiekunów.

3. Każdy uczestnik Konkursu otrzyma w prezencie Radosny Sześcian, czyli niezwykłą edukacyjną łamigłówkę przestrzenną, do kształcenia inteligencji matematyczno-logicznej i wizualno-przestrzennej.

4. Zmagając się z zadaniami konkursowymi, uczestnicy utwalają i sprawdzają swoją wiedzę a szczególnie umiejętności matematyczne – na każdym poziomie edukacyjnym – czego skutkiem są również lepsze oceny szkolne.
Jest to szczególnie cenne w przypadku uczniów ostatnich klas szkół podstawowych, gimnazjów oraz maturzystów, ponieważ zadania konkursowe pomagają lepiej zdawać egzaminy kończące etapy ich edukacji.
Dodatkowym efektem jest polubienie matematyki oraz dostrzeganie jej w bliższym i dalszym otoczeniu.
Udział w Konkursie to dodatkowa okazja do ujawniania jeszcze nie odkrytych talentów matematycznych.

5. Każdy uczestnik Konkursu, szkolny koordynator i szkoła, której uczniowie biorą udział w Konkursie, otrzymują 15% rabatu na oferowane przez nas książki i pomoce dydaktyczne, zgodnie z zasadą opisaną w Regulaminie.

6. Jeżeli zgłoszą się do nas firmy lub instytucje, chcące wesprzeć projekt Matematyczne Preteksty, to może się zdarzyć, że jedną z form takiego wsparcia będą prezenty (rzeczowe lub np. rabaty) dla placówek i uczestników. Informacje o takich sytuacjach zamieszczamy w części serwisu poświęconej zasięgowi konkursu.