Korzyści z udziału


zostały szerzej opisane we wstępie do konkursu.

Poniżej, w dużym skrócie:

Naturalny kontakt z matematyką

wynika z jedynego w swoim rodzaju stylu tekstów i zadań konkursowych (zobacz Archiwalne zadania treningowe).
Uczestnicy dostrzegają matematykę wokół siebie i uczą się używać jej do rozwiązywania naturalnych problemów. Oddziałuje na nich w sposób mimowolny, polepszając ich sposób myślenia przez cały czas.

Lepsze przygotowanie do sprawdzianów i egzaminów

Na sprawdzianach szkolnych, a szczególnie na Egzaminach ósmoklasisty i na Maturach pojawiają się zadania, które są dużo głębiej rozpatrywane w konkursie, albo są wręcz modyfikacjami zadań konkursu.
Po udziale w konkursie, zadania Egzaminu ósmoklasisty lub Matury stają się łatwe.


Kształcenie „spostrzegawczości” matematycznej

Zadania konkursu kształcą niestandardowe myślenie matematyczne, wymagają dostrzegania „niuansów” i zwracania uwagi na detale.
Czasami wymagają skojarzenia informacji z różnych miejsc, np. z tekstu wstępnego i wcześniejszych zadań.


Długi czas dobrej aktywności matematycznej

Konkurs składa się z 2. etapów, a intensywna aktywność matematyczna uczestników trwa co najmniej kilka tygodni, w czasie których zadania I etapu rozwiązują w domach.
Jak wiadomo, im dłuższe oddziaływanie – tym lepsze skutki.


Kształcenie strategii rozwiązywania sprawdzianów i egzaminów

Zadania konkursu nie są ułożone zgodnie z rosnącym stopniem trudności. Uczestnicy muszą więc przejrzeć je wszystkie, co już ich rozwija, a poza tym uczą się w ten sposób strategii rozwiązywania sprawdzianów, testów i egzaminów.


Otwarta ścieżka sukcesów

Zadania konkursu nie są podzielone na kategorie wiekowe (choć klasyfikacja odbywa się również w ramach kategorii konkursowych). Bez względu na wiek, wygrywają osoby z najlepszymi umiejętnościami matematycznymi.


„Wsparcie na starcie” dla uczniów z niższymi ocenami

Uczniowie z niższymi ocenami z matematyki szkolnej otrzymują dodatkowe punkty startowe.


Wzmacnianie więzi rodzinnych

Najmłodsi uczestnicy (z klas 0, 1, 2, 3) pracują razem ze swoimi rodzicami, co dodatkowo pogłębia więzi rodzinne (zobacz Dobre słowo).
W ich przypadku jest to również oczywista konieczność, bo to właśnie rodzice czytają dzieciom treści zadań, pomagają w ich interpretacji, a przede wszystkim wybierają razem z dziećmi tych kilka-kilkanaście zadań, które są w stanie wspólnie rozwiązać.


Poza tym:

1. Jak wspominamy w Regulaminie konkursu, najważniejszą nagrodą dla każdego uczestnika jest sukces w kształceniu charakteru i osobowości.
Decyzja o udziale w Konkursie, zwłaszcza jeżeli wiązała się z pokonaniem niechęci lub strachu, świadczy o umiejętności podejmowania wyzwań i walki z trudnościami, a jak wiadomo, jest to jedna z najważniejszych umiejętności w życiu.

2. I etap konkursu jest etapem rodzinnym! Niedorośli uczestnicy, a zwłaszcza oczywiście najmłodsi spośród nich, nie poradzą sobie bez pomocy rodziców lub dorosłych opiekunów.
Dzięki temu, poświęcony dzieciom czas i wspólna praca nad tekstem jest dodatkową oznaką miłości do nich, a więc czymś najcenniejszym, co mogą oni otrzymać od rodziców lub opiekunów.

3. Zmagając się z zadaniami konkursowymi, uczestnicy utwalają i sprawdzają swoją wiedzę a szczególnie umiejętności matematyczne – na każdym poziomie edukacyjnym – czego skutkiem są również lepsze oceny szkolne.
Jest to szczególnie cenne w przypadku uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz maturzystów, ponieważ zadania konkursowe pomagają lepiej zdawać egzaminy kończące etapy ich edukacji.
Dodatkowym efektem jest polubienie matematyki oraz dostrzeganie jej w bliższym i dalszym otoczeniu.
Udział w Konkursie to dodatkowa okazja do ujawniania jeszcze nie odkrytych talentów matematycznych.

4. Jeżeli zgłoszą się do nas firmy lub instytucje, chcące wesprzeć projekt Matematyczne Preteksty, to może się zdarzyć, że jedną z form takiego wsparcia będą prezenty (rzeczowe lub np. rabaty) dla placówek i uczestników. Informacje o takich sytuacjach zamieszczamy w części serwisu poświęconej zasięgowi konkursu.