Dla szkoły podstawowej


W największym skrócie:

Szkolny koordynator konkursu

nie zgłasza uczestników.
Robią to rodzice (on-line, wyrażając odpowiednie zgody), a my przekazujemy im identyfikatory uczestników i dostęp do zadań.
Koordynator nie musi także zajmować się finansami, bo indywidualnych przelewów dokonują osoby zgłaszające uczestników (choć istnieje również możliwość zapłaty przez Radę Rodziców).
Praca koordynatora w I etapie konkursu jest tylko dydaktyczna. To zachęcenie uczniów swojej szkoły do udziału w konkursie.

Koordynator może otrzymywać diagnozy umiejętności matematycznych swoich uczestników, zawierające m.in. porównania ogólnopolskie i regionalne.
To bezcenna wiedza przed przyszłymi egzaminami.

Konkurs

ma jedyny w swoim rodzaju styl tekstów i zadań (zobacz Archiwalne zadania treningowe), bardzo efektywnie kształcących i rozwijających umiejętności matematyczne.
Na Egzaminie ósmoklasisty pojawiają się zadania, które wcześniej były dużo głębiej rozpatrywane w konkursie, albo są wręcz modyfikacjami zadań wcześniejszych edycji naszego konkursu.

Konkurs składa się z 2. etapów, a intensywna aktywność matematyczna uczestników trwa co najmniej kilka tygodni, w czasie których zadania I etapu rozwiązują w domach.

Zadania

nie są ułożone zgodnie z rosnącym stopniem trudności. Uczestnicy muszą więc przejrzeć je wszystkie, co już ich rozwija, a poza tym uczą się w ten sposób strategii rozwiązywania testów i egzaminów.

Nie są też podzielone na kategorie wiekowe. Bez względu na wiek, wygrywają osoby z najlepszymi umiejętnościami matematycznymi.

Najwięcej czasu na rozwiązywanie zadań mają najwcześniej zgłoszeni uczestnicy.

Uczniowie

ze słabszymi ocenami otrzymują „wsparcie na starcie” w postaci punktów startowych.
Jest to rzeczywista motywacja do wysiłku dla słabszych. A to powoduje u nich zmiany na lepsze.

Najmłodsi uczestnicy (z klas 0, 1, 2, 3) pracują razem ze swoimi rodzicami, co dodatkowo pogłębia więzi rodzinne (zobacz Dobre słowo).
W ich przypadku jest to również oczywista konieczność, bo to właśnie rodzice czytają dzieciom treści zadań, pomagają w ich interpretacji, a przede wszystkim wybierają razem z dziećmi tych kilka-kilkanaście zadań, które są w stanie wspólnie rozwiązać.
Rodzice uczniów klas 0, 1, 2 i 3, którzy nie mają czasu na wspólne rozwiązywanie zadań z dziećmi w domu, nie powinni zgłaszać swoich pociech do udziału w naszym konkursie.

Zgłoszenie szkoły

odbywa się poprzez formularz „Zgłoszenie szkoły/przedszkola” (prawe menu).
Nie powinno być odkładane na ostatnią chwilę przed bieżącą edycją konkursu, ponieważ weryfikacja zgłoszeń trwa około 2-3 dni (podobnie weryfikacja zgłoszeń uczestników).

Więcej szczegółów zawiera strona z opisem konkursu.


Zaproszenie do VIII edycji Knkursu Matematyczne Preteksty